Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

onsdag 5 juni 2013

Autismbrist, viktigt att höja medvetenheten

Immanuel Brändemo har skrivit en väldigt viktig text om människor med autismbrist och hur den påverkar dem och människor i deras närhet, både människor med och utan autismbrist. Autismbrist påverkar stämningen på arbetsplatser, och därmed indirekt arbetsmarknaden. Det kan också leda till att människor inte får vård. Om människor med autismbrist hade lärt sig att hantera den bättre, hade samhället sett bättre ut.

Läs Brändemos text här. Tillverka gärna bandet han nämner i samma text, alternativt dela hans text på Facebook eller liknande sociala medier. Han nämner ögonkontakt, men andra symptom kan vara att insistera på handslag, kramar eller småprat.

Ett fall i Trollhättan visar på vad autismbrist kan leda till. "I grunden kan mycket lösas lokalt, men ytterst sett är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Denne måste kunna ställa krav så att man hälsar på ett sådant sätt så att det inte upplevs som kränkande" säger Erik Ullenhag till Dagen. Nog borde det också vara rimligt att en chef kan påtala för en anställd att denne lider av autismbrist och fråga om denne kan tänka sig KBT?

UPPDATERING: Frågan är om autismbrist behandlas bättre i Danmark eller om människor med autismbrist har tvingats att finna sig för att det är svårt att hitta censorer. Oavsett vilket så finns det en censor som i åtta år har kunnat få uppdrag utan att ta kvinnor i handen. Även i Danmark finns det dock människor med grav autismbrist i maktpositioner. "Tänk att vi har kommit till en punkt där exempelvis censorer inte accepterar fullständigt vanliga normer och värderingar som finns här i Danmark" säger en av dem, enligt Svenska Dagbladet. Det finns även svenskar med ett avslappnat förhållningssätt till sociala koder.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar