Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

torsdag 1 augusti 2013

Varför inte halvtidspastorer?

Några reflektioner gällande senaste tidens debatt angående deltidspastorer:

*Det finns inga exempel i Bibeln på att pastorer arbetar deltid annat än tillfälligt, menar de som kritiserar Swärds hållning. Det står heller ingenstans att kvinnor firar nattvard. Måste det uttryckligen stå att någon arbetar deltid som förkunnare för att det ska vara tillåtet? Och räcker det i så fall inte ens med exemplet att Paulus arbetade som tältmakare, för att han slutade med det efter ett tag? Dessutom står det ingenstans i Bibeln att en heltidstjänst ska vara åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. Det är ett nutida påfund. Bibeln säger "sex dagar finnes på vilka man bör arbeta" och Jesus berättar en liknelse om en rik man som går ut "tidigt på morgonen" (kanske 6) för att värva arbetare som arbetar till klockan 18. Har de en timmes lunch, blir det 11 timmar. Med Ellgrens resonemang ska vi kanske anställa pastorer på 165%, som alltså arbetar 66 timmar i veckan. Dessutom säger Johannes 21 att lärjungarna gick och fiskade. De hade alltså efter tre år fortfarande tillgång till sina fiskebåtar, så de hade inte lämnat fiskelivet bakom sig helt. Hade Gud tyckt att det var viktigt att vi ska veta hur många timmar förkunnare arbetade, så att vi ska kunna "lägga karbonkopia" på det fram till Jesu återkomst, hade Han lett Nya testamentets författare att skriva om det mer utförligt.

*Oavlönade eller inte, ska vi alla troende tjäna Gud 24 timmar om dygnet. Detta gör vi genom våra profana yrken, genom att hjälpa till i församlingen och genom våra liv. Bara för att någon arbetar så många timmar så att det blir skäligt med lön, måste de inte nödvändigtvis arbeta heltid.

*"Om 50–55-åriga pastorer är trötta av allt församlingsarbete, vad tror vi att en 50-åring blir om han vid sidan om församlingen ska ha ett annat jobb också?" skriver Ellgren. Blir det mer arbete för att det är 80% som pastor och 20% som något annat? Knappast. Det är snarare så att de övriga 20 procenten fungerar som rekreation, om det är tillräckligt annorlunda pastorsyrket. Det kan också vara en bra idé att arbeta med något profant några timmar i veckan för att få input från den icke-kyrkliga världen och för att få vittna. Jag har hört pastorer säga att man som pastor har fördelen att folk räknar med att man vill tala om tron, medan de kanske inte vill "hoppa på" en vardagskristen och jag har hört andra pastorer säga att om man är kristen men inte har det som yrke, träffar man mer icke-kristna och kan bygga relationer på ett annat sätt. Det blir det bästa av två världar att vara halvtidspastor.

*Min församling har valt att ha halvtidspastorer, ibland 2, ibland 3, för att det är bra att få texterna utlagda av olika personer och att få olika perspektiv i församlingsledningen. Utöver det har vi oavlönade husförsamlingsledare som delvis fungerar som pastorer för sina husförsamlingar.

*Även om man arbetar heltid som förkunnare, kanske man vill arbeta deltid som traditionell pastor och deltid som författare eller resande predikant.

Pastorer i Grekland har världsliga yrken

Stort värde med heltidstjänst

Kallelsen gäller heltidstjänst

Artikeln som inledde hela diskussionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar