Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

fredag 2 juni 2017

Fyller Turingtestet en funktion?

Turingtestet bygger på tanken att om man kan chatta med en dator utan att kunna avgöra om det är en människa eller en dator man chattar med, kan dataprogrammet tänka. Ett program som har gjorts för att klara Turingtestet, är Elbot.

Om man frågar Elbot "What does John 3:16 say?" så svarar Elbot "You can't do math with 3. It's prime!".

Om man frågar Elbot "What does Acts 4:12 say?" så svarar Elbot "Here's another question: What exactly do you do for a living?".

Vad innebär det här? Dels innebär det att om det står "3:16" så tolkar Elbot detta som "3 delat med 16". Elbot kan inte förstå att det inte betyder det om det står "John" innan. Ett exempel på när Turingtestet fungerar som det är tänkt. Det innebär också att de som programmerat Elbot, inte vågar låta Elbot svara på vad 3/16 är, för om Elbot klarar för svåra mattetal, förstår man att det måste vara ett dataprogram man talar med. Då är ju frågan varför man ska ha en dator med mänsklig intelligens om den inte har en dators intelligens också. Det är att kombinera mänsklig intelligens och datorintelligens man har nytta av.

En tredje sak man kan konstatera, är att Elbot kan undvika frågor som programmerarna inte vill låta programmet svara på. Om Elbot inte kan avgöra om det är en lätt eller svår fråga man ställer, byter Elbot ämne och frågar vad man jobbar med i stället. Vill man ha datorer med mänsklig intelligens, ska de svara på ens frågor. Tänk om man sitter vid en databas och frågar om shintoismen tror på ett liv efter döden, och då svarar datorn "Här är en annan fråga, vad jobbar du med?".

Ett dataprogram som kan framstå som mänskligt i fem minuter när man småpratar med det och inte behöver svaren, är inte en bra uppfinning.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar