Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

fredag 20 mars 2020

Husförsamlingar behövs i coronatider

"Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje." (Apg 2:46). Det här citatet säger att medan förföljelsen mot de kristna inte var värre än att de vågade mötas öppet i templet utan att gripas, byggde de också upp en krisberedskap att ha ett nätverk av husförsamlingar, så att alla kunde gå till sin husförsamling om det senare inte skulle gå att ses i templet.

Vi har fått en liknande situation nu. Det är inte förföljelse som hindrar oss att ses, men en pandemi gör det. Det finns ett förbud mot möten på över 50 deltagare. Åtskilliga församlingar måste anpassa sin verksamhet efter detta.

Därför bör alla församlingar bygga upp en struktur av husförsamlingar. Många församlingar har redan detta, övriga bör skaffa det snarast. Det första som behövs är att man delar upp medlemmarna i husgrupper, var och en med en husförsamlingsledare. Alla ska veta vem de har som husförsamlingsledare, och när någon utomstående kontaktar församlingen för att få gå till en husförsamling, ska personen få en mailadress och ett telefonnummer till den som är kontaktperson för en husförsamling. Det andra som behövs är att man tar fram en ordning för en samling i en husgrupp. http://www.husforsamlingarisvenskakyrkan.ml kan vara en bra start. Det finns också andra resurser på nätet om husförsamlingar. Om den egna församlingen inte tar fram egna predikningar, vare sig som video, ljudfil eller i text, finns det åtskilliga andra församlingar som har det öppet på sina hemsidor. En husförsamling kan välja en församling de gillar, och lyssna på eller läsa deras predikningar. Eftersom gemenskap är en essentiell del av det kristna livet, även under en pandemi, bör man ses i husförsamlingen och höra/se/läsa predikan gemensamt, samt prata om vad den innebär, hellre än att alla bara lyssnar hemma. Eftersom det är bättre att församlingar har sina egna predikningar, bör därför varje församling ordna med livestreaming, eller i alla fall bör predikanten skriva predikan och skicka den som text till husförsamlingsledarna. Allt som i dag behövs för att kunna livestreama, är mobiltelefon, Internetuppkoppling och ett Facebookkonto eller konto hos någon annan som erbjuder streamingtjänst.

Det kan hända att restriktionerna blir ännu striktare efterhand, så att man inte får ses mer än två personer, förutom om man redan bor ihop. Det finns också människor som i dag inte vill ses ens i mindre grupp på grund av smittrisk. Det kan också finnas husförsamlingar som har en coronasmittad medlem som man inte vill lämna utanför, ens under karantäntiden. En lösning kan då vara att ses över Skype. Man kan såväl be tillsammans som att prata om predikan på ett Skypemöte. Om man vill följa församlingens gudstjänst tillsammans, kan en person i gruppen sätta på videokameran, välja alternativet "dela skärm" så att alla ser den personens skärm, och sedan sätta på församlingens gudstjänst. Om man vill ha ett fysiskt möte, kan det vara en bra idé att mötas utomhus eftersom smittrisken är mindre då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar