Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

torsdag 7 juni 2012

Ja, det var ju inget nytt

Borås Tidning skriver i dag om att EU vill tillåta E129 i människomat, men inte i djurmat. Anmärkningsvärt, men knappast en nyhet. Så är det redan nu med andra gifter. Nedanstående skickade jag till samtliga riksdagsledamöter i november 2009:


Enligt boken Äkta vara - Guiden till oförfalskad mat, har Sverige strängare regler för djurmat än för människomat, och orsaken är att djuren inte har ett fritt val. "Människan har sitt fria val... Men djuren kan inte själva läsa innehållsförteckningen och det är egentligen den enda skillnaden som gjort att reglerna för djurfoder är betydligt strängare."

Jag ser några problem med det tänkandet:
1) Det förekommer att man ger djur människomat, om man exempelvis har rester.
2) Barn får maten av sina föräldrar, och föräldrarna bestämmer vad de ska äta.
3) Man vet inte alltid vad som är i maten, om man äter på restaurang, eller skolmatsbespisningen, eller hos en vän.
4) Det spelar ingen roll om man kan läsa innehållsförteckningen om man inte vet vad som är giftigt, och hur giftigt det är. Man måste också veta mycket mer om gifter, än vad de flesta gör.

Därför tycker jag att lagarna ska ändras. Inte så att reglerna för människomat ska vara på samma nivå som djurfoder, men så att om maten innehåller mer gift än vad som är lagligt för djurfoder, så ska det vara tvång på att det finns en inforuta på förpackningen där det står "Andelen gift i denna produkt, överskrider det mått som är lagligt att ha i djurfoder." så att man vet det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar