Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

torsdag 1 januari 2015

SD är ett parlamentariskt missfoster

Ett replikskifte byggt på yttranden som förekommer på sociala medier:

-Det är odemokratiskt att partier inte samarbetar med Sverigedemokraterna, för de fick uppemot 13%. Man kör över deras 801 178 väljare om man inte lyssnar på dem.
-87,14% röstade inte på SD.
-68,99% röstade inte på S. 76,67% röstade inte på M. 93,11% röstade inte på MP. 93,89% röstade inte på C. 94,28% röstade inte på V. 94,58% röstade inte på FP. 95,43% röstade inte på KD.

Min kommentar: Sant! 93,11% röstade inte på MP. Därför har vi inte infört ett friår, vilket MP vill göra. 93,89% röstade inte på C. Därför har C inte fått igenom sina idéer om uppmjukning av las. 81,42% röstade varken på V eller på SD. Därför har Sverige inte lämnat EU. 95,43% röstade inte på FP. Därför har vi inte infört språkkrav för svenskt medborgarskap.

Nu tar jag MP som exempel, men det här gäller lika mycket de övriga riksdagspartierna, förutom SD. Om MP inte får igenom ett friår, så får de inte ett psykbryt och säger "det här är odemokratiskt, ni kör över våra 429 275 väljare och vi tänker fälla alla budgetar som inte är för ett friår". Varför gör de inte det? Svar:

1. Det är inte demokratiskt att insistera på att få igenom idéer som inte har stöd vare sig bland riksdagspartierna eller folket, och det är inte ansvarsfullt att skapa parlamentariskt kaos i utpressningssyfte.
2. De har åsikter om andra frågor också, där de kan få sin vilja igenom.
3. De kan försöka att på sikt skapa opinion för friåret, både bland folk och i riksdagen.

Uppemot 13% röstade på SD, 17% anser SD har den bästa invandringspolitiken (länk) och 44% anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar (länk). Enligt samma undersökning vill 48% ta emot lika många eller fler flyktingar än nu. Om man definierar vad en flykting är, vill 37% ta emot färre, medan 57% vill ta emot lika många eller fler än nu.

Ett seriöst parti är ett parti som har åsikter i alla frågor och driver de frågor där idéerna är genomförbara sett till folkviljan och till vad övriga partier vill. Ett parti vars strategi är att skapa kaos för att driva igenom en fråga till varje pris, oavsett folkviljan, är ett parlamentariskt missfoster.

Det är helt rätt att göra uppgörelser som decemberöverenskommelsen för att hindra sådan utpressning. Hade MP betett sig som SD, men med friåret, C med las eller V med EU-utträde, hade det varit rätt att behandla det partiet som SD behandlas nu.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar