Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

fredag 23 maj 2014

Haggai 1:2-4

Hur ska en församling göra med möten och möteslokaler? Under loppet av en vecka har tre alternativ föreslagits i Dagen:

1. Man ska inte ha stora möten för det kostar pengar att ha lokaler och det ska läggas på diakoni.
2. Man kan ha stora möten och egna lokaler.
3. 4. Det är till och med okej att en församling på 2 400 medlemmar köper ljudanläggning för 3,9 miljoner kronor och uppmanar församlingsmedlemmar att ta lån för att skänka pengar.

Grenholms huvudargument är att det inte är bibliskt att ha stora möten och att det är slöseri med pengar. Två Bibelord dyker upp i mitt huvud:

"Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om kristendomen, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannos hörsal/lärosal/föreläsningssal." (Apostlagärningarna 19:8-9 Jag blandade Folkbibeln, Levande och 1917 där.)

"Detta folk säger: 'Tiden har inte kommit att åter bygga upp Herrens hus.' Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner?" (Haggai 1:2,4)

Jag håller fullkomligt med om att husförsamlingen är viktig för att det är där alla kan bidra och kan få tvåvägskommunikation i sitt eget liv. Däremot hade den första församlingen offentliga möten och det finns inget som säger att det skulle vara fel att komma upp i ett visst antal närvarande. Paulus gick till synagogan och predikade. När det började kännas meningslöst att ha möten där han blev motsagd, började han ha möten i en föreläsningssal i stället. Tyrannos var förmodligen en filosof som hade en lärosal för att föra ut sin egen filosofi, och som upplät lokaler åt Paulus för att Paulus betalade för det. Han predikade där i två år och därför fick alla i Asien (inte det vi i dag kallar Asien, men ändå ett stort område) höra evangeliet. Det hade förmodligen varit en större mental tröskel för folk att komma till mötena om de hade varit i någons privata hem. Nya testamentet talar om stora offentliga möten, som när 3 000 hörde evangeliet och lät döpa sig på pingstdagen.

Alla som har följt min blogg vet att jag är tveksam till att man bor större än man behöver, och till att ideella organisationer, inklusive kyrkor, ska äga lokaler eller hyra på heltid när man kan hyra de timmar man ska vara där. Det är bättre att bo smått och hyra lokaler, så att utrymmet räcker till fler bostäder. Dessutom anser jag att en kyrka bör tänka igenom om det är ekonomiskt försvarbart att ha egna lokaler om man ser till hur mycket man tänker använda dem. Ändå är det de första fyra verserna i Haggai som jag tänkte på när jag läste Grenholms artikel. Han skriver som att det är självklart att det finns någon som bor så stort att de kan upplåta sitt hem till en grupp på 20-30 personer (vilket jag dessutom tycker är för stort för en husförsamling i alla fall). Hur mycket pengar skulle kunna gå till diakoni om kristna sålde sina villor, skänkte pengarna till församlingen, och bodde i hyresrätt?

Min församling startade 1996, hyrde en matsal på söndagar de första 9 1/2 åren och började hyra på heltid från och med 1/1 2006. Har vi haft tillräckligt med verksamhet för att det var ett befogat val? Förmodligen. Vi har haft söndagsmöten, ett språkcafé där invandrare lärt sig svenska, tonårshusgrupp, ungdomsverksamhet på lördagar, bruncher där många icke-kristna kommit och fått höra evangeliet, har för tillfället soppkök där de romska tiggarna kommer och äter och tvättar sig, har låtit en bibelskola tvätta sig hos oss, låtit den bibelskolan ha eventkvällar där de samlat pengar till mission, samt hyr ut till kristna och sekulära ändamål, vilket täcker en del av hyreskostnaderna.

Så jag anser att en kyrka bör ha offentliga samlingar där hela församlingen får plats, men bör tänka på om man behöver egna lokaler. Att lägga omkring ett och ett halvt tusen kronor per medlem på en ljudanläggning, däremot, är inte ett klokt sätt att hushålla med pengar.

UPPDATERING: Här ligger Grenholms svar. Han hänvisar till samma Bibelställe som jag, men vidhåller att fornkyrkan inte lade några pengar alls på lokaler, utan att förklara varför Tyrannos skulle ha upplåtit sina lokaler åt Paulus gratis. Även om han gjorde det, kommer människor, organisationer och myndigheter upplåta lokaler gratis åt oss utan pengar? Det andra han säger är att vi ska gå ut till folket och inte hoppas att folk ska komma till oss. Det är verksamheten som avgör om folk kommer, inte lokalerna. Hade vår kyrka hyrt Key 1, hade ungefär lika många icke-kristna kommit som nu. Hade vi varit på Stora Torget, hade kanske en och annan stannat och lyssnat, men skillnaden hade ändå inte varit så stor. När det däremot är brunch där Annika Östman eller någon annan berättar om sin väg till tro, kommer folk och det är inte ett hinder att det är i en kyrka. Det tredje är att om man ändå har en kyrka, ska man låta folk sova i den på natten. Precis så går det till i Linköping. Nattetid sover de rumänska tiggarna i Ryttargårdskyrkans lokaler, dagtid äter de i Johanneskyrkans. Dessutom kommer invandrare till Johanneskyrkan för att lära sig svenska.

UPPDATERING 2: Här kom ett argument för att äga lokaler. Hyr man från gång till gång, finns risken att aktörer vägrar hyra ut lokaler om de inte gillar budskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar