Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

lördag 14 maj 2011

LOL

Vänsterpartisten Rossana Dinamarca skriver i Aftonbladet att skolan blir bättre om fler lektioner införs, och läxor avskaffas. LRF är inte förtjusta över idén.

Oavsett vilken sida man står på, är följande mening intressant:

Skolan har ett ansvar att lära eleverna Nissan, Ätran, Viskan och Lagan.

Det vore bra om hon själv kunde det hon tycker att man ska ha lärt sig i skolan. Man säger "Viskan, Ätran, Nissan, Lagan" för att få dem i geografisk ordning. Dessutom är frågan varför Hallands floder ska anses så viktiga. Det har blivit en faktoid att man ska känna till dem, bara för att det finns en kom-ihåg-ramsa (Vi ska äta, ni ska laga.). Annars har man ingen nytta av att kunna dem. Norrlands floder är exempelvis mycket större. Man kan lika gärna hävda att alla ska kunna Östergötlands kommuner. Hade varit bättre om hon som exempel hade valt grundläggande mänskliga rättigheter, eller 10 Guds bud, eller vad 1984 handlar om.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar