Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

tisdag 15 maj 2012

Vardagsmakt, att inte ha någon makt över när de anställda tar ledigt, enligt KD.

Kristdemokraterna har bestämt sig för att vara för ett avskaffande av de två pappa- och mammamånaderna. Dagen rapporterar om detta, och Dagens Nyheter har tagit in en debattartikel från Kd och ett svar från C-kvinnorna. Nyamko Sabuni har skrivit om saken i Aftonbladet.

Nu har Emma Henriksson skrivit en replik i frågan. Hon skriver "[v]i utgår från att de beslut som familjerna fattar, just vid sina köksbord, är de som är bäst för dem. Det är vardagsmakt – synnerligen modernt." Föräldraförsäkringen (FF) är en förmån som inte bara innebär pengar från staten, utan också att man har rätt att kräva ledighet från jobbet, utan att arbetsgivaren får invända mot att man tar över ledighet som skulle tillhöra den andre föräldern, och utan att arbetsgivaren har inflytande över när det passar att man tar ledigt. Det går väl bra för ett stort företag, där vissa anställda tar ut mer ledighet och andra tar mindre. Men, Emma, fråga småföretagaren med två kvinnliga anställda om hen känner vardagsmakt när hens anställda kan ta ut 480 dagar vardera per barn de får, utan att de ens behöver ta hänsyn till när det passar företaget att de tar ledigt, så får vi se vad du får för svar. Fråga en kvinna 20-25 år om hon tycker att hon får vardagsmakt över sitt liv när hon inte har makten att få ett jobb, för att arbetsgivare undviker att anställa kvinnor. KD tar bara hänsyn till en enda parts vardagsmakt, även när den inskränker andras.

När ett barn föds, finns det fem parter som är ansvariga för att barnet ska få tid med föräldrarna; barnets far, barnets mor, barnets fars arbetsgivare, barnets mors arbetsgivare och staten. De två förstnämnda har ansvar för att ta tid för barnet, arbetsgivarna har ansvar för att ge föräldrarna ledigt, staten har ansvar för att skjuta till pengar. Varför ska mamman ta större ansvar än pappan? För att hon har gått med på det, helt enkelt. Jag ser inget problem i att staten betalar för det. Varför ska mammans arbetsgivare ta större ansvar än pappans arbetsgivare? Samma sak där. Om arbetsgivaren går med på det, är det okej. Med nuvarande lagstiftning behöver en förälder inte sin arbetsgivares medgivande. Detta kan vara ett gissel för ett mindre företag. En bra lösning är att avskaffa pappa- och mammamånaderna, men enbart tillåta föräldrar att överföra ledighet om mottagande förälders arbetsgivare godkänner det.

Nu är det dock som KD säger, att det kan finnas skäl för en familj att låta endera föräldern ta ut större delen av FF. Därför är det inte så enkelt som jag skrev ovan. Men det kan också finnas starka skäl för en arbetsgivare att inte tillåta någon att ta större delen av FF. Det är enögt av KD att bara se ena sidan. En idé kan vara att tillåta att man för över ledighet om arbetsgivaren går med på det eller om man kan visa att barnet eller föräldrarna förlorar mer på lika uttag än arbetsgivaren på att de för över. Några exempel:

*En kvinna jobbar på ett småföretag. Hennes man driver ett småföretag utan anställda. Är mannen borta några månader, går kunderna någon annanstans, och kommer inte tillbaka senare heller. Det är jobbigt för kvinnans arbetsgivare att hon tar ut mycket ledighet, men mannens företag går omkull om hon inte gör det. Taskigt fall för kvinnans arbetsgivare. I det här fallet måste hon få ta ut det mesta.

*En kvinna jobbar på Volvo, hennes man på Ikea. De vill låta kvinnan ta ut större delen av FF, bara för att de vill ha det så. Det ska de inte få, både för att det är ojuste mot Volvo och för att C-kvinnorna har helt rätt i sin artikel, när de skriver "[s]å länge pappor bara tar ut 23 procent av föräldraledigheten och en tredjedel av vab-dagarna så kommer inte kvinnor att kunna konkurrera på arbetsmarknaden – vare sig de själva lever jämställda eller inte".

* Endera föräldern har ett psykiskt funktionshinder som gör denne olämplig att vara barnvakt ensam. I det fallet ska han eller hon få överlåta FF.

En annan reflektion jag gör, är att C-kvinnorna skriver "KD driver (DN Debatt 11/5) en omodern familjepolitik som begränsar familjepolitiken till kärnfamiljen. I dag lever över 20 procent av Sveriges barn i familjekonstellationer utöver kärnfamiljen. Det gäller ombildade familjer, bonusfamiljer, HBTQ-familjer och inte minst, ensamstående föräldrar". Sant, men det gäller dessvärre hela regeringen, då regeringen har drivit igenom jämställdhetsbonusen, en bonus som ensamstående mödrar är med och betalar via skattsedeln, men inte kan ta ut själva. En annan sak som visar att riskdag och regering inte inser att det finns annat än kärnfamiljer, är att en man inte kan få adoptera flickvännens barn utan att vara gifta. Detta även om barnets biologiska far har stuckit och han är den som i praktiken är barnets far. Inte ens om ett par med ett barn skiljer sig och det senare kommer fram att modern har varit otrogen och att barnet inte är hans, kan han få adoptera och fortsätta vara pappa till barnet. En ändring av den här lagen, innebär att bonuspappor kan adoptera och ta ut FF, vilket bidrar till jämnare uttag.

En tredje reflektion är att C-kvinnorna skriver att man får svar som man frågar, och att KD borde ha frågat "Vad är viktigast för dig – att du får bestämma själv kring köksbordet – även om beslutet leder till: • fler skilsmässor och separationer och barn som får pendla mellan föräldrar? • ökade samhällsekonomiska kostnader och minskad tillväxt för Sverige? • minskad kvinnofrid och mer våld mot kvinnor i nära relationer? • lägre löner och pensioner för kvinnor? • sämre hälsa bland samtliga individer inom familjekollektivet – pappor, mammor och barn?" Snacka om att vilja ha vinklade frågor. Självklart ställde KD frågan helt rätt när de frågade om familjer ska få bestämma själva. Det var det frågan gällde. Om man vill fråga hur folk ställer sig till djurförsök, ska man fråga "anser du att nuvarande lagar kring djurförsök är bra", inte "anser du att djur ska plågas i djurförsök" eller "anser du att sjuka människor ska hindras att bli friska, då man inte ska få forska fram mediciner". Avslutningsvis är det väldigt grovt att blanda in hustrumisshandel utan att backa upp det med tydliga forskningsresultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar