Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

söndag 23 september 2012

Mer om Vitryssland

Då SVD publicerar två artiklar om situationen i Vitryssland, tänkte jag bidra med ytterligare information:

Vitryssland (Plats 42 över platser där det är svårt att vara kristen, 2012 och 2011)

Vitryssland anses ofta vara den sista överlevande diktaturen i Europa. Landet styrs av Alexander Lukasjenko, en ledare som har varit vid makten sedan 1994. Hans regering tillåter nästan inget utrymme för någon oppositionsgrupp, särskilt inte politisk opposition. Efter presidentvalet 2010 har mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefrihet och mötesfrihet, upprepade gånger kränkts.

Även om konstitutionen föreskriver lika villkor för religioner och samfund, är den ortodoxa kyrkan den enda officiellt erkända kyrkan (80-85% av alla kristna i Vitryssland) medan de katolska och lutherska kyrkorna bara tolereras. Att registrera ett kyrkosamfund i Vitryssland är svårt, om inte omöjligt. I praktiken är det förbjudet att bedriva någon som helst religiös verksamhet utan att regeringen först har erkänt den religiösa organisationen som juridisk person. Lagen om samvetsfrihet och religiösa organisationer (2002) gör oregistrerad religiös verksamhet brottslig. Det kan leda till två års fängelse eller dryga böter, som en domstol dömer till.

Religiösa samfund har inte rätt att utveckla sina egna medier, att upprätta religiös utbildning, utbilda religiös personal eller att bjuda in utländska präster att tillgodose troendes religiösa behov. Medlemmar i religiösa organisationer har inte rätt att dela sina religiösa övertygelser eller utföra någon religiös verksamhet (att predika, distribuera litteratur, hålla offentliga gudstjänster, etc.) utanför gränserna för den plats där samfundet är registrerat.

Protestantiska och katolska samfund är begränsade i sin verksamhet och övervakas av den hemliga polisen. Eftersom antalet evangelikala och pingstvänner växer, blir förföljelsen mer intensiv för dem.

Våldsamma räder mot oregistrerade kyrkor förekommer ofta. I mars 2010 bötfälldes en pastor två gånger på mer än en månads genomsnittslön för att ha lett en oregistrerad kyrka, efter en räd mot hans kyrkas gudstjänst. I juli 2010 blev en pastor bötfälld tre gånger på en dag för att ha delat sin tro i en lokal by.

Åtskilliga ledare i vitryska kristdemokratiska partiet har trakasserats och även fängslats under lång tid. Två av dem dömdes till arbetsläger, men frigavs senare. En av ungdomsledarna i partiet, Dzmitry Dasjkevitj, hölls under omänskliga förhållanden i fängelset och torterades även genom sömnbrist, för lite mat, och konstant psykologisk misshandel.

De mycket restriktiva religiösa lagarna kommer att fortsätta att användas som ett medel för regeringen att förtrycka religiösa minoriteter i landet. En förändring är ännu inte i sikte.

(Källa: Open Doors)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar