Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

onsdag 30 januari 2013

Sexualundervisningen inom frikyrkan

Dagen skriver i dag om att frikyrkans sexualundervisning under 80- och 90-talet har gjort ungdomarna, som nu är vuxna, sexuellt hämmade även inom äktenskapet. Detta har i vissa fall, tvärtemot intentionen, lett till otrohet. Dessutom har den lett till att man numera inte vågar tala om sex alls i frikyrkliga ungdomssammanhang enligt den här artikeln. Man kan förstå att det är lätt att pendeln slår åt andra hållet. Frågan uppstår då vad som är ett naturligt förhållningssätt som rustar ungdomarna till att hantera ämnet både då och senare i livet.

Filosofie doktor Marilyn Story har gjort en undersökning enligt vedertagna vetenskapliga metoder. Den är publicerad i The Journal of Sex Research. Den visar hur man kan uppfostra sina barn på ett sätt så att de i framtiden kommer att vara mindre benägna att ha sex med någon de inte är eller tänker bli gifta med (och att ha sex med någon man tänker gifta sig med, men där är skillnaden mindre markant), mindre benägna att testa homosexualitet innan eller under tonåren, mindre benägna att vara otrogna i äktenskapet och att begå sexuella övergrepp. Läs om hennes forskning här. Detta borde ingå i varje pastorsutbildning som vill hjälpa pastorerna att hjälpa kristna att leva enligt en klassiskt kristen sexualsyn."Sedan kan vi ju också beakta att skammen och behovet att dölja sig inte fanns/finns i Guds närhet, utan är en konsekvens av vår självupptagenhet" står det i en uppföljande insändare. En mycket bra insändare även i övrigt, läs den. Den andra insändaren samma dag är däremot inte särskilt bra. Den jämför behovet av sex med behovet av mat och kommer inte med några förslag på lösningar på de problem som den nämner. Jag kan misstolka men det känns som att den implicit säger att man kan ha sex före äktenskapet om man inte hittar någon att gifta sig med. Hur kan man annars tolka ett påstående om att ett liv utan sex är som ett liv utan mat, vätska eller sömn?

Uppdatering: Dagen tar igen upp att det inte hjälper att bara säga på ungdomslägren en gång per år att det är fel med sex utanför äktenskapet. Nu utifrån utgångspunkten att många kristna tittar på porr.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar