Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

fredag 22 februari 2013

Här är bättre cirkeldiagram

I den tryckta upplagan av dagens Dagen finns cirkeldiagram om hur Knutbydramat har påverkat attityden till Pingstkyrkan och frikyrkligheten. Skribenten har dock gjort kardinalfelet att ha olika färger för "ja", "nej" och "vet inte" i de olika diagrammen. Här återger jag därför diagrammen med samma färgschema i båda diagrammen:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar