Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

torsdag 1 november 2018

Nu är domänen centerpartiet.church registrerad

Centerpartiets engagemang i kyrkovalet, förtjänar ett eget domännamn och inte bara att ligga någonstans på en hemsida som huvudsakligen handlar om allmänpolitiken. Om jag hade motionerat till riksstämman i höst att Centerpartiet skulle registrera domänen centerpartiet.church, hade min motion varit allmän handling långt innan stämman, så någon hade då kunnat sno domänen. Därför har jag registrerat domänen själv, och kommer att motionera om att Centerpartiet tar över den av mig, utan att jag tar betalt för det. Jag kommer också att motionera om vad hemsidan ska innehålla. Förutom att det ska finnas info om kyrkopolitiken på riksplan, ska också distrikt och kretsar få sina egna hemsidor under den här domänen. Där kan kretsar också lägga fram handlingsplaner för församlingar. Kandidater till kyrkomötet ska också ha sina egna presentationer.

Så länge domänen fortfarande är min, använder jag den för att skriva om vad som är min vision inför kyrkovalet 2021.

Som jag har skrivit om tidigare, är gemenskapen i husförsamlingen en viktig del av den kristnes liv, eftersom prästen som predikar, ska utrusta de troende att bygga upp varandra. Detta innebär också att man inte bara undervisar ur Bibeln, utan också ger församlingsmedlemmarna nycklarna att själva läsa och förstå Bibeln.

Lovsång, förbön, tillbedjan och evangelisation är också något jag ser som viktig för en församling. Om inte alla i församlingen vill sätta av tid för en halvtimmes eller ens en kvarts lovsång i huvudgudstjänsten, kan man ha en lovsångsgudstjänst på en halvtimme, precis innan huvudgudstjänsten. Evangelisation bör fokusera på att människor använder sina kontakter, men församlingen ska erbjuda något till den som pratat med en församlingsmedlem och vill ta det ett steg till. Hursförsamlingar kan vara öppna när någon vill ta med en gäst. En församling kan erbjuda alpha-kurser. Församlingen kan också ha föreläsningar som delvis handlar om kristen tro, men handlar om annat också (exempelvis en kyrkas sociala arbete) för att människor ska komma på grund av det.

Jag har drivit åtskilliga projekt av bön. Ett har varit att be för Kommunfullmäktige i kommunen. Jag har också översatt och spridit 30 Days-rörelsens böneguider för muslimvärlden, först själv och senare i samarbete med Open Doors. 2007 skrev jag en egen böneguide som jag fick rekommenderad av biskop Anders Arborelius. Detta är saker jag kommer att driva i kyrkopolitiken, om jag får väljarnas förtroende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar