Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

lördag 16 juni 2012

Ingen reklam, tack

Vissa vill aldrig ha reklam i brevlådan. Andra sätter upp ingen reklam- lapp nu på sommaren när de åker på semester. Oavsett vilken av dessa kategorier du tillhör, finns det en snygg lapp här att ladda hem och skriva ut.

onsdag 13 juni 2012

Tala klarspråk om nivån på språktestet, Folkpartiet!

Nu har frågan om språktest för invandrare återigen aktualiserats. Även Dagen skriver om ämnet på ledarplats. Frågan är varför Folkpartiet inte tar bladet från munnen och talar om vilka språkkrav de vill ha. De har ändå haft den här idén i 10 år nu. Cambridge University ordnar språkprov i engelska. Klarar man det enklaste provet, får man ett First Certificate in English (FCE). Nästa nivå är att få ett Certificate in Advanced English (CAE). Den högsta nivån är ett Certificate of Proficiency in English (CPE). Kanske dessa nivåer är något att jämföra med i svenska förhållanden. Måste man vara bokstavligt CP-bra i svenska för att få bli medborgare eller räcker det att vara FC-bra. Så länge Folkpartiet inte tar fram ett exempelprov, kommer debatten fortsätta att stå och stampa på samma ställe. Åsa Petersens debattartikel är en halmgubbe men FP har sig själva att skylla när de inte konkretiserar sig.

torsdag 7 juni 2012

Ja, det var ju inget nytt

Borås Tidning skriver i dag om att EU vill tillåta E129 i människomat, men inte i djurmat. Anmärkningsvärt, men knappast en nyhet. Så är det redan nu med andra gifter. Nedanstående skickade jag till samtliga riksdagsledamöter i november 2009:


Enligt boken Äkta vara - Guiden till oförfalskad mat, har Sverige strängare regler för djurmat än för människomat, och orsaken är att djuren inte har ett fritt val. "Människan har sitt fria val... Men djuren kan inte själva läsa innehållsförteckningen och det är egentligen den enda skillnaden som gjort att reglerna för djurfoder är betydligt strängare."

Jag ser några problem med det tänkandet:
1) Det förekommer att man ger djur människomat, om man exempelvis har rester.
2) Barn får maten av sina föräldrar, och föräldrarna bestämmer vad de ska äta.
3) Man vet inte alltid vad som är i maten, om man äter på restaurang, eller skolmatsbespisningen, eller hos en vän.
4) Det spelar ingen roll om man kan läsa innehållsförteckningen om man inte vet vad som är giftigt, och hur giftigt det är. Man måste också veta mycket mer om gifter, än vad de flesta gör.

Därför tycker jag att lagarna ska ändras. Inte så att reglerna för människomat ska vara på samma nivå som djurfoder, men så att om maten innehåller mer gift än vad som är lagligt för djurfoder, så ska det vara tvång på att det finns en inforuta på förpackningen där det står "Andelen gift i denna produkt, överskrider det mått som är lagligt att ha i djurfoder." så att man vet det.