Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

tisdag 17 december 2013

Mina tidigare inlägg om Adventuppropet

Jag har bestämt mig för att slå ihop båda mina inlägg om Adventsuppropet, så att man har det samlat:


Detta har hänt:

Christer Sturmark har i somras skrivit en debattartikel om att svenska kyrkan ska avkrävas att upplåta sina kyrkor åt skolavslutningar utan att få låta någon representant för kyrkan få tala eller få utforma vad som där sker. Detta ska man ha rätt till för att staten betalar för att kyrkorna inte ska förfalla. Därför tillhör de allmänheten enligt Sturmark.

Dagen har startat en namninsamling kallad Adventsuppropet, som kräver att skollagen ändras så att man ska kunna ha avslutningar i kyrkan med ett kristet innehåll.

18 pastorer har skrivit ett debattinlägg där de anser att inlägget är problematiskt. Daniel Grahn och Tommy Dahlman har svarat. Pastorerna har svarat på svaret.

Här är alla relevanta länkar:  Christer Sturmark i Aftonbladet Debatt mellan Ulf Bjereld och Christer Sturmark Artikeln om att uppropet är problematiskt Daniel Grahns första svar 121220 De adertons svar på svaret Daniel Grahns andra svar 121228 Tommy Dahlmans inlägg i debatten

Mitt främsta skäl till att skriva under är att det är oförskämt att förvänta sig att en ideell organisation ska upplåta sina lokaler åt en myndighet, betala uppvärmning och städning, se till att någon låser och låser upp och eventuellt får fram någon som spelar musik, utan motprestation. Dessutom har många inom Svenska Kyrkan en syn på kyrkorummet som heligt. Man inviger en nybyggd kyrka. Sedan är den heligt rum och man har inte världsliga aktiviteter där. Ska man sälja kyrkan någon gång i framtiden, avinviger man den först. Jag ser inget som helst bibliskt stöd för detta, men jag respekterar Svenska Kyrkans religionsfrihet. Christer Sturmarks argument att staten betalar för att underhålla kyrkorna, håller inte. Det är inte som att Svenska Kyrkan har rätt att vägra ta emot de pengarna, och i stället låta kyrkorna förfalla. Vill Christer Sturmark verka för att man slutar ge kyrkan de pengarna, får han göra det. Han lär inte få igenom det.

Ett annat viktigt skäl är att skollagen numera är utformad så att det inte längre, såvitt jag förstår den, är förbjudet för en lärare att säga att ett visst parti är det bästa partiet, eller att på annat sätt vara hur subjektiv som helst i politiska, filosofiska och ideologiska frågor. Däremot ska utbildningen, inte bara undervisningen, vara konfessionsfri. Kyrkan kan och bör inte kräva att skolor ska göra studiebesök i olika samfund i grupparbeten på religionskunskapen, men nog bör en lärare ha möjlighet att få göra det. Skollagen kan användas också för att inte låta kristna grupper få ha bokbord på skolor. Nu var det visserligen avslutningarna som gjorde att uppropet blev aktuellt, men en ändring måste ske om partier och ideologiska förbund ska ha rätt att gå ut i skolor och ha bokbord, men inte kristna. Om skolan hör av sig till kyrkan och ber att få låna kyrkan på avslutningsdagen 13:00, kan kyrkan svara "nej, men vi kan ha en gudstjänst då, för att fira att skolan slutar, så kan ni se till att eleverna vet om det och är lediga så dags". Med nuvarande skollag vore det tveksamt om lärarna ens får berätta det på skoltid. UPPDATERING 130102: Och här fick jag beviset på att jag har rätt. Det är till och med värre än jag trodde. Här får en kristen skolgrupp inte ens låna ett rum på samma villkor som andra skolgrupper för interna samlingar, med hänvisning till den konfessionsfria skollagen.

De aderton skriver i sin artikel "[b]ilden av att vi måste slåss för något är också intressant eftersom vi följer en Herre som 'var som lammet som leds till slakt'". Väldigt långsökt med tanke på att detta enbart syftar på att Jesus inte öppnade sin mun och försvarade sig mot anklagelserna när han skulle dömas till korsfästelse. Att vi är kallade att ge upp våra rättigheter är inget som står i det bibelord som de hänvisar till heller. Det står bara där att Paulus kunde finna en glädje i förföljelsen när den kom, inte att han inte försökte undkomma den. Jesus kritiserade den laglärde som bjudit honom på middag och inte höll sig till vanligt hyfs enligt den tidens normer. Jesus avkrävde soldaten som slog honom en förklaring. När Paulus blev piskad, påtalade han att han var romersk medborgare och därför enligt lag inte fick piskas. Självklart ville inte Paulus att staten skulle piska kristna som inte var medborgare heller, men han utnyttjade lagen när den var till hans fördel. När de ville släppa honom ur fängelset i hemlighet, vägrade han att lämna fängelset innan han fick en personlig ursäkt för hur han behandlats. Petrus flydde från fängelset när en ängel hjälpte honom med det. När alla portarna till staden stängdes för att man skulle fånga Paulus, lät Paulus sig firas ut i en korg. Eller ska Open Doors lägga ner sin verksamhet för att bekämpa förföljelse av kristna?

De aderton skriver också att kristendomen inte ska ha en särställning i lagen. Ingenstans i Adventsuppropet står det att det ska stå i lagen att man ska ha avslutningar i kyrkan. Det handlar om vad skolan efter att ha lyssnat på eleverna vill, beslutar, de kan på samma sätt besluta att ha avslutningen i ett hindutempel. Visserligen är det troligare att eleverna väljer kyrkan än hindutemplet, men det beror på att vi har ett samhälle där fler är kristna alternativt positiva till kyrkan. Vi ska ha en sekulär stat, men vi behöver inte ha ett sekulärt samhälle.

Christer Sturmark nämner i sin debatt med Ulf Bjereld att det finns föräldrar som vuxit upp i strikta frikyrkohem och därför mår dåligt över att behöva höra på en präst. Penn och Teller säger i sitt program om sensivitetsträning att om man är i krig och folk skjuter pilar mot en, finns det två saker man kan göra. Man kan oskadliggöra alla som skjuter eller man kan skaffa sig en sköld. Den som mår dåligt av att höra någon tala om Gud, bör gå i KBT. I vårt samhälle kan man stöta på folk som talar om Gud på torgmöten. Man kommer allt som oftast att inbjudas till vigslar där Gud nämns. Skolavslutningar blir ett av ens minsta problem.

En sak som är oväsentlig för diskussionen, men som ändå är kul att nämna är att det i Sturmarks artikel står "[v]ill prästerna välsigna barnen eller be bönder får de göra det alla andra dagar på året när kyrkan är öppen för allmänheten". Jag vet att det förekommer att man gör "tyrckfel" men eftersom artikeln lades ut för över ett halvår sedan, borde någon ha upptäckt det. får se om det ändras efter att jag har pingat detta blogginlägg.

Bibelord som hänvisas till i detta inlägg eller i artiklar: Psaltaren 22, Jesaja 53, Jeremia 29, Amos 5, Sakarja 9, Lukas 7, Johannes 13, Johannes 18, Apostlagärningarna 9, Apostlagärningarna 12, Apostlagärningarna 16, Romarbrevet 13, 2 Korintierbrevet 12, Filipperbrevet 2, 1 Timotierbrevet 2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inlägg 2:

Jag skrev tidigare om adventsuppropet. Här kommer slutrepliken i den debatten. Några saker ur artikeln jag tänker kommentera:

* En sekulär stat innebär inte ett sekulärt samhälle.

Bra att man tar upp det. Exakt det övervägde jag att skriva i mitt tidigare inlägg. I en icke-sekulär stat tvingar stat och kommun skolor att ha skolavslutningar med konfessionella inslag i kyrkan. I ett icke-sekulärt samhälle har eventuellt en skola frivilligt en avslutning med konfessionella inslag om det är vad eleverna vill. Artiklarna från de aderton är ett försvar av ett sekulärt samhälle, inte en sekulär stat.

* Men historien lär att frikyrkan kan vara en positiv kraft i samhället utan att det är staten som agerar. Vi har bedrivit politik utan att göra det genom partier. Kyrkan kan (bör) aldrig vara utanför samhället, utan snarare vara en kreativ, engagerad och positiv aktör, precis så som exemplen Wilberforce, Martin Luther King och Moder Teresa visar.

Moder Teresa verkade utan staten, det tillstår jag. Däremot är det märkligt att nämna Wilberforce och MLK som exempel på kristna som agerat utan staten. William Wilberforce var medlem i Torypartiet och blev genom dem invald i brittiska underhuset. Det var huvudsakligen genom parlamentariskt arbete han drev igenom slaveriets avskaffande i hela det brittiska imperiet (Källa: Nationalencyklopedin). Martin Luther King kämpade inte genom att bli politiker, då den möjligheten inte stod till buds för honom, men däremot genom att kämpa för att staten skulle ändra lagarna.

* Inget av detta är hotat av skolverkets tolkning av lagen, snarare tydliggör den att vi kristna inte bör ha en särställning i samhället.

Skolverkets tolkning av lagen tydliggör väldigt klart att kristna bör ha en särställning i skolan, om än en negativ sådan. Medan andra skolföreningar ska ha föreningsfrihet att ha aktiviteter under håltimmar i syfte att informera om, propagera för och värva medlemmar till sina föreningar och vad de står för, ska kristna inte få det, enbart utifrån att de har en åsikt gällande religion. Återigen är det distinktionen mellan sekulärt samhälle och sekulär stat som inte görs. "Föräldrar ska vara trygga i att de inte skickar sina barn till en skola där de blir ensidigt påverkade i en viss religiös riktning." Alltså, bara för att det finns fler elever som är intresserade av att ha kristna bokbord än som är intresserade av att ha muslimska eller ateistiska sådana, får inte kristna ha bokbord, för då blir det ensidigt. Ett problem för den som vill ha ett sekulärt samhälle, men inte för den som vill ha en sekulär stat.

Därför behövs adventsuppropet.

UPPDATERING: Rätt eller fel så har Adventsuppropet haft effekt både i frågan om avslutningarna och i frågan om skolgrupper. Nu uttalar sig skolverket positivt om skolgrupper, och Erik Ullenhag försvarar skolavslutning i kyrkan. Däremot har Sexdrega skola i Svenljunga fått kritik för en adventssamling. Frågan har också varit uppe under Almedalsveckan.


UPPDATERING 20131217: Nu flyter frågan upp till ytan igen efter Björklunds utspel. Mer info på 1, 2, 3 och 4

tisdag 22 oktober 2013

Razbozov har fel

Dagen skriver att om omskärelse förbjuds, så kan den utföras på israeliska ambassader. Så är det inte. I Sverige är det straffbart att ta sin dotter utomlands och könsstympa henne där. Samma sak skulle kunna gälla manlig omskärelse.

fredag 4 oktober 2013

Vem ska bort?

Vem ska bort:

*en pedofilpräst?
*en kvinnlig präst?
* en gift präst?
*en manlig, ogift, icke-pedofil präst som tycker att kvinnor bör få bli präster?

Om man får tro katolska kyrkan, ska alla dessa bort, utom pedofilprästen. Katolska kyrkan har prästbrist, vilket delvis har att göra med att alla som vill bli präster inte är redo att vara singlar livet ut. När präster har ertappats med pedofili, har katolska kyrkan skyddat dem för att de inte har haft råd att förlora dem, och då flyttat dem till andra församlingar. Må vara att de tolkar Bibeln så att kvinnor och gifta inte ska vara präster, men de borde knappast tro att Gud tycker att det är mer okej med praktiserande pedofiler. Det är skandal att de inte har tillåtit gifta eller kvinnor, eller både och, att åtminstone bli andra klassens präster som inte kan göra karriär och bli kyrkoherdar, biskopar, kardinaler etc och som måste ge plats om en "riktig" präst är tillgänglig.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 24 september 2013

Kan kristna bli politiker?

Kan kristna vara politiker? Den frågan har aktualiserats i och med Svantessons utnämning till arbetsmarknadsminister. Vissa andra ministrar hade också behövt avgå om kristna inte ska vara politiker, enligt den här undersökningen. Inte undra på att Göran Hägglund är förvånad över folks reaktioner.

"Jag är kristen. Jag läser Bibeln. Jag är politiker. Är detta möjligt i dagens Sverige? De senaste dagarnas debatt kring tillsättandet av Elisabeth Svantesson som minister har startat en intensiv debatt om en kristen kan vara minister. Knappt hade statsministern tillkännagett regeringsombildningen förrän det journalistiska drevet drog igång och direkt fylldes sociala medier och åsikterna haglade fritt." står det i Dagen 24/9.

Ett svar på den frågan finns i det här inlägget, ett inlägg som andas politikerförakt. Jag kan som en jämförelse säga att en kristen ska inte fördöma söndagsarbete helt och hållet och samtidigt vara beredd att ta hjälp av sjukvårdspersonal, brandmän eller polis på söndagen. Om man anser att man inte ska arbeta på söndagen förutom sådant som inte kan göras andra dagar, ska man exempelvis inte handla i butiker på söndagar, gå till bibliotek eller café då eller ringa kundtjänst då. Annars säger man att andemeningen i sabbatsbudet är att man är ledig någon dag i veckan. Alltså inte "så här lever jag och jag tycker att alla borde leva så, men jag är i hemlighet tacksam att alla inte gör det, för det hade inte funkat".

På samma sätt kan man inte som kristen säga att kristna inte ska bli politiker, och samtidigt ta emot bidrag som beslutats genom politiska beslut, gå i skola som finansieras av skattepengar, låna böcker på kommunala bibliotek eller på något annat sätt dra fördel av att andra människor har arbetat som politiker och därigenom drivit igenom beslut. Enda sättet att få det att gå ihop, är att förneka 1 Tim 2:4, som säger att Gud vill att alla ska bli frälsta, och räkna med att Gud nog vill att det ska finnas några icke-kristna som kan sköta politiken. Det är är ett obibliskt tänkande. Med Tunehags resonemang borde inte kristna kunna bli journalister heller, med tanke på den journalistiska ohederlighet som den här artikeln tar upp.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Läs också åsikter om åsiktsfrihet, stigmatisering, att vara politiker och troende.

fredag 9 augusti 2013

Bör rödgröna ta stöd av SD?

Nils-Eric Hallström har skrivit en debattartikel om att alliansen inte bör ta emot stöd från SD för ett femte jobbskatteavdrag. Några synpunkter:

1) Om båda blocken ogillar SDs invandringspolitik, varför är det ett skäl att inte ta stöd från SD i helt andra frågor? Jag anser att det inte är det.

2) Vilka är det som tar stöd av SD egentligen? Alliansen är större än de rödgröna i riksdagen, och kan således få igenom sina motioner så länge inte SD stoppar dem. Det är de rödgröna som tar stöd av SD ibland för att stoppa alliansen, inte tvärtom. Om man nu inte ska ta stöd av SD, så borde de rödgröna ha sagt 2010 "eftersom vi är mindre än alliansen, så tänker vi kvitta ut 20 ledamöter i varje röstning, en för varje SD-ledamot, vi förutsätter att alliansen gör samma sak för oss om vi blir större än alliansen 2014".  Jag förespråkar inte det, men det är uppochnervända världen när någon påstår att det är alliansen som tar stöd av SD mot de rödgröna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 6 augusti 2013

Nakenhet

Varför har människor så starka känslor inför nakenhet, och måste man ha det? En berättelse som lär vara sann (men det är egentligen oväsentligt om den är det, då den under alla omständigheter inte är overklig) är att en mamma kör bil med sin treårige son. Det är rusningstrafik, dvs det är den tid då trafiken står alldeles stilla. I en cabriolet i mötande fil reser sig en ung kvinna och är alldeles naken. Treåringen utbrister "Mamma, såg du? Hon hade inget säkerhetsbälte!" Min poäng med detta är att visa på att vi inte är genetiskt kodade att bli upprörda, generade, tända eller något annat av att se nakenhet eller av att vara nakna inför andra. Detta är helt och hållet något vi lär oss av vår kultur, eller inte beroende på vilken kultur vi uppfostrats i. Oscar Wilde lär ha sagt att om människan vore tänkt att vara naken, hade hon fötts sådan. För att undvika missförstånd bör jag påpeka att människan däremot är genetiskt kodad att vilja ha sex. Även små barn onanerar utan att någon behöver lära dem det, och fysisk närhet är även det något som man vill ha redan som spädbarn. Vad jag menar är att man inte är genetiskt kodad att bli mer sugen på sex av att se människor nakna. Jag kan styrka det genom att påpeka att rent biologiskt finns det en eller kanske två orsaker för män att tända på kvinnors bröst, men att båda dessa orsaker är precis lika mycket orsaker för kvinnor att tända på männens bara överkroppar. Den främsta orsaken är att kvinnornas bröstvårtor är erogena och att det därför är skönt för en kvinna att man rör hennes bröstvårtor, men männens bröstvårtor är också erogena, så det här är ingen skillnad mellan könen. Man kan också argumentera att brösten är en biologisk olikhet gentemot hur männen själva ser ut, och att heterosexuella attraheras av olikheter, men olikheten är ju lika stor åt båda håll, och därför har kvinnorna i så fall ett lika starkt skäl att tända på mäns bara överkroppar. Män har således logiskt och biologiskt inte starkare skäl att reagera (positivt eller negativt) på kvinnors bröst, än vad kvinnor har att reagera på mäns bara överkroppar. Ändå anses det anmärkningsvärt om en kvinna har bar överkropp på en badstrand, medan det skulle anses vara betydligt mer anmärkningsvärt om en man på badstranden skulle sätta på sig något band som täcker bröstvårtorna, än om han har bar överkropp. Orsaken till skillnaden i hur exempelvis svenskar ser på mäns och kvinnors byster, är lika kulturell och lika lite biologisk som att araber anser att det är oanständigt om en kvinna visar ansiktet och håret, men självklart att en man kan och till och med bör göra det.
Människor som har kulturella och inlärda problem med nakenhet kan lätt bli av med dem (och jag återkommer senare till varför det är bra). Två exempel på detta:

Första gången jag kände att jag skulle kunna vara naken inför någon, var när en kille berättade för mig att vissa tycker att det inte är ett problem att vara nakna tillsammans, killar och tjejer, utan att de kan basta ihop, utan underkläder eller handdukar, eller badkläder. Jag tänkte att så kan man ju tänka, och ändrade inställning på nolltid. Hade en tjej frågat mig en halvtimme tidigare, om jag ville basta med henne, hade jag inte kunnat tänka mig det. Mina hinder var enbart inlärda. (http://www.krokimodell.se/hur.html 081214)


Ett av de första fenomen jag lade märke till i Brasilien var det minimala mått av kläder de infödda hade på sig (om de hade några alls). Jag märkte att jag rodnade när en kvinna kom till kyrkan utan skjorta. När jag rodnade och såg åt ett annat håll, trodde hon att jag hade något emot henne. En annan missionär sade att jag skulle komma att behöva släppa min blyghets tidigare hinder. Annars skulle jag inte kunna fungera effektivt som präst. Den kvällen bad jag att Gud skulle hjälpa mig att se skönheten hos de människor jag var utsänd att hjälpa, och inte generas av min nyfikenhet. Nästa dag upptäckte jag att jag kunde se byborna i ögonen och uppskatta dem såsom Gud skapat dem. Jag började inse att jag inte behövde generas av Guds majestät!(http://legacy.domai.com/news/2007/05may-18/index.html 161001 min översättning från engelskan)

Hur bör man som kristen se på nakenhet? Man skulle med hänvisning till Matt 5:28 kunna hävda att en kristen inte alls bör se personer av motsatt kön nakna (förutom sin lagvigda), i varje fall inte för att man tycker om att se någon naken. (Matt 5:28 säger att var och en som ser med begär på en kvinna redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.) De som argumenterar så skulle ändå tycka att det är orimligt att säga att man inte får tycka att en person är snygg. Dessutom står det i Ester 2:7 "Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker". Uppenbarligen var det okej att den som skrivit boken tyckte så. Kan det vara så att intima kroppsdelar (bröst, stjärt, könsorgan) inte får ses? De flesta kristna i Sverige skulle inte hålla konsekvent på den principen heller. Kvinnor inom kyrkan kan ha en vid urringning. Man kan till och med snarare förväntas ha det, än avrådas från det, vid finare tillfällen. Även om det ses som sensuellt, så anses det inte vara en sexuell synd att ha det. Kan det vara så att det är fel när man visar könsorgan eller bröstvårtor? Det skulle nog många inom kyrkan säga är det rätta svaret, men det är inte bibliskt. Det finns starkt stöd i Bibeln att nakenhet är acceptabelt. Mika 1:8 säger "jag vill gå utblottad och naken". 1 Sam 19:24 säger att Saul tog av sig kläderna och profeterade, och blev liggande naken hela den dagen och den natten. Det står till och med "Då tog även han av sig kläderna och profeterade." Att de andra som profeterade var nakna, var tydligen så självklart att det inte behövde påpekas. I Jesaja 20:2 befaller Gud Jesaja att klä av sig naken bland folk. 2 Mos 22:26-27 säger att om man tar någons livklädnad i pant (svenska folkbibeln säger "mantel" men andra översättningar säger "livklädnad", vilket stämmer bättre med sammanhanget, då sammanhanget säger att den är det enda täcke han har, och med den skyler han sin kropp) så ska den återlämnas innan solnedgången så att han kan sova bekvämt. Att han ska vara naken bland folk under dagen, är tydligen varken synd eller fel på annat sätt. (Samtliga exempel på nakenhet är hämtade från http://www.naturist-christians.org/learn_suppscri.php 121125.) Sexuellt begär handlar om att önska att man får ha sex med personen i fråga, och det kan man göra oavsett hur mycket eller lite personen har på sig. Man kan beundra utan att begära. Matt 5:28 handlar om sinnets inställning, och därför bör man som kristen däremot inte titta på skildringar av sex eller ha fantasier om att ha sex med folk då det uppenbart går emot Matt 5:28.Sund nakenhet kan fungera som en motkraft till osund nakenhet. Det har hänt mig mer än en gång att jag lånat någon kristen killkompis dator för att använda Internet, och upptäckt när jag börjat skriva URLen att datorn föreslagit adresser till grovt pornografiska sidor som denne varit inne på tidigare. En kristen psykolog berättar att han som psykolog ofta kommer i kontakt med kristna män som är porrberoende, att en pastor han konsulterat berättar att det vanligaste problemet bland män som söker upp honom för själavård, är pornografi, att en annan pastor nämnt pornografi i förbigående i en predikan och att ovanligt många män sökt förbön den kvällen, samt att en kvinna berättat att hon erbjudit bikt på en ungdomskonferens och att åtta av tio killar sökte själavård för porrmissbruk under den konferensen. Det är bland annat därför som jag har kommit att inse behovet av en motkraft (jag återkommer senare till varför pornografi är dåligt även ur en allmän synvinkel, och inte bara ur en kristen synvinkel).

Porren vill inte ha någon frigjordhet. I porren tjatas om tabu, skam, synd och hemligheter. Varför kallas annars en tidning för "Censur"? Varför kallar sig ett videoföretag eller en porrklubb "Tabu"? Varför visas så ofta nunnor, präster och sjuksköterskor? Och varför får man annars så ofta läsa om "hemliga sidor" och "det syndigaste du sett"? Porren bygger på dubbelmoralen, och en verklig sexuell frigörelse skulle vara rena dödsstöten för porrindustrin.(http://www.kvinnofronten.nu/patalom.htm 081214)


Och vad kommer för resten hända nu när allmänheten börjar inse att alla inte är heterosexuella? Oliver Gasch har sagt angående homosexuella i armén att "utan någon med homosexuell läggning närvarande, kan män och kvinnor klä av sig, sova, bada, och använda toaletten utan rädsla eller genans att bli betraktad som sexuella objekt" (Sex and Social Justice, sid 198, Martha C Nussbaum, min översättning). I Sverige har militären tack och lov gått åt motsatt håll, och låter män och kvinnor duscha tillsammans, oavsett sexuell läggning, men kommer detta att sprida sig till övriga samhället? Det enda logiska, som jag ser det, är att antingen homo- och bisexuella får egna bås i exempelvis simhallen, där de byter om och duschar (vilket innebär att det blir ett socialt krav på dem att de ska berätta att de är homo- eller bisexuella, det första de gör), eller att alla byter om och duschar i bås, eller att vi skippar tabut kring nakenhet, och att alla byter om tillsammans. Jag anser alltså att det sistnämnda alternativet är det bästa. Nussbaum anser också att män inom den amerikanska män i militären inte ser på nakna kvinnor "respektfullt eller personligt, utan på ett sätt som säger 'dig skulle jag vilja sätta på'"(Sex and Social Justice, sid 198, Martha C Nussbaum, min översättning), och därför är rädda att homosexuella ser dem på samma sätt. Den som har en sådan kvinnosyn eller sexualsyn, ser så på människor oavsett klädsel.

"Krokimodell? Det är väl när man är naken? Känns inte det jättekonstigt och utlämnande?" Den frågan har man fått ett antal gånger. Många som ställt den frågan, har varit lärare, eller blivande lärare (pga att jag umgås med många sådana.). En gång svarade jag en snygg 24-årig blivande gymnasielärarinna, som ställt mig den frågan: "Känns inte ditt yrke konstigt, i så fall. De tjejer som ser mig naken, är mentalt inställda på att se det som konstnärligt. Du däremot, är snygg, inte mycket äldre än dina elever, och står inför människor, som är i den åldern, då de upptäcker sin sexualitet. Vem av oss två tror du utsätter sig för flest människors sexuella fantasier genom jobbet?" (http://www.krokimodell.se/hur.html 081214)


Med risk för att upprepa mig så går gränsen för att bli objektifierad eller ens åtrådd eller ens beundrad, inte vid hur mycket eller lite man har på sig. Jag badade på nudiststrand några gånger i somras, och jag kan inte påstå att jag var oberörd av att se nakna kvinnor, men jag kan heller inte påstå att jag var sexuellt upphetsad eller kände för att ha sex med dem. Jag har också tagit uppdrag som krokimodell på möhippor, och där har tjejerna definitivt sett på mig just på ett "personligt och respektfullt sätt". Vid åtskilliga tillfällen har tjejerna som arrangerat möhippan bett om ursäkt på förhand och sagt att folk kan komma att vara fnissiga och sagt att jag ska säga till om de går för långt, men när de väl har börjat har de varit helt fokuserade på målandet, och även de gånger då enbart bruden målat, har även de andra varit till synes omedvetna om min nakenhet.
Andra skäl till att avdramatisera nakenheten är att badkläder har mer bakterier i sig än vad man har på huden, och därför tillåts inte badkläder i bastun i simhallen (i varje fall inte i Linköping). Om man därför inte avdramatiserar nakenheten, måste man därför avstå från att basta tillsammans oavsett kön, eller utsätta sig för det ohygieniska att använda badkläder. Dessutom kan våta baddräkter leda till infektioner, och man kommer naturen närmare när man är naken i naturen.

Så över till frågan om objektifiering och kvinnoförtryckande nakenhet och sexualitet. Hur förekommer den i pornografin och i det dagliga livet? Andrea Dworkin och Catharine MacKinnon anser enligt Martha C Nussbaum att motstånd mot objektifiering är feminismens hjärta, och att porr är en betydande del av objektifieringen. En sak som bör förklaras för svenska läsare är att ordet objektifiering inte har med objekt och predikat att göra, utan att "objekt" i det här fallet betyder "föremål" dvs något som inte har mänskliga känslor, och som således inte förtjänar respekt eller hänsyn.

Om någon slår en medmänniska reagerar du oftast. Det är ett naturligt medkännande. Men om någon sparkar en möbel reagerar du inte lika starkt. Tinget förväntas inte ha några känslor. Och när kvinnor förtingligas, när kvinnor framställs som att de inte är riktiga män-niskor, när kvinnor skildras som om de vill bli utsatta för våld och tvång, då börjar män se på kvinnor som några helt annorlunda. (http://www.kvinnofronten.nu/patalom.htm 081214)

Om man på detta sätt skiljer mellan åtrå och objektifiering, blir det lätt att se att objektifiering är något dåligt. Nussbaum anser att objektifiering kan ske på sju sätt;


1. Instrumentalism - att se en människa som ett redskap för sina egna syften.

*2. Att neka någon självständighet.

*3. Overksamhet - att se någon som passiv.

4. Utbytbarhet - att tycka att man kan byta ut en människa mot en annan likadan.

*5. Våldsbenägenhet mot personen ifråga.

*6. Ägande av personen ifråga.

*7. Att inte ta hänsyn till personens känslor.


Nussbaum frågar retoriskt om det räcker med att ett av ovanstående villkor uppfylls för att det ska kunna definieras som objektifiering, eller om det krävs en kombination av flera villkor. Hon väljer själv att inte svara på frågan, då hon tycker att det är oklart, men jag vill försöka mig på att svara på hennes fråga. De punkter som jag har markerat med asterisk är de som är förtryckande, och som därför är var för sig tillräckliga för att konstituera objektifiering. Punkt 1 och 4 är däremot något som inte i sig är förtryckande, utan tvärtom något som alla ibland gör och behöver göra. (Nu karikerar jag, men som elev ser jag åtminstone till viss del mina lärare som något som måste finnas för att jag ska få mina poäng, och jag ser kassörskan i butiken som objekt för att jag på ett lagligt sätt ska få min varor. Kassörskan och läraren ser mig som objekt för att de ska få sina pengar. Som elever ser vi varandra som objekt för att kursen ska genomföras, så att vi ska få våra poäng.) Objektifiering blir det bara om det leder till någon av de andra punkterna, vilket det ofta gör inom pornografin.Inom pornografin (inklusive herrtidningar) uppfylls några av kraven på objektifiering, särskilt våldsbenägenhet, och dessutom uppmanas till pedofili och rasism. Om vi börjar med herrtidningar, så påstås kvinnor säga sådant som "Jag vill bli slagen och förnedrad" (http://www. kvinnofronten.nu/patalom.htm 081214) I Slitz augusti 1998 står det "Nu mår jag inte illa av att en väninna stannar kvar hos en kille som är elak mot henne. Det är hennes val. ". Detta påstås ha sagts av en kvinna. I julinumret 1997 uppmanas kvinnor att göra allt hemarbete, strunta i sin egen orgasm när hon har sex med partnern, och acceptera att han är otrogen (medan marsnumret 1998 uppmanar män att bli privatdetektiver så att de kan jaga otrogna kvinnor, och andra skumrasktyper). I februarinumret av Slitz 1998 får läsaren veta att han är ungdomlig om han anser att en kvinna ska vara "skitsnygg, stendum, och snorpackad". Även om artiklarna är vidriga, är bilderna i många fall inte mycket bättre. Killar visas som normala och avslappnade, medan tjejerna visas som passiva skyltdockor med uttryckslösa ögon (åtminstone gjorde de det i Hemingway mars/april 99). Tidningen Cafe har anordnat en modelltävling som de rapporterade om i augustinumret 1998, och de rapporterade att konferenciern läste upp flickornas mått "med en röst som påminner om en gatuförsäljare som demonstrerar köksknivar". (Källa: Kvinnofientliga tidningar är inte ok) Jämför man bilderna från dessa tidningar med bilderna på http://www.domai.com och http://www.naturist-christians.org/photos/1.php ser man att de sistnämnda inte alls missaktar kvinnorna med sina bilder, utan visar att det är möjligt att visa nakna kvinnor som självsäkra, glada och inte underdåniga mot människor.


Man måste tala om vem man är om man ska kunna driva ett stort företag, och därför kan företag inte ha barnporr öppet, och därför har de i stället anspelningspornografi, där kvinnor har tofsar i håret, eller nappar, eller ligger i spjälsängar. Folkaktionen mot pornografi undersökte baksidestexterna till 50 porrfilmer (hyrda i vanliga videobutiker, inte i porrbutiker), och kom fram till att 74 % av dessa har ord som handlar om att tjejerna är unga eller att det är deras debut. Ord som placerades i den kategorien var: sexualdebut, lillflickan, blyga amatörer, alldeles för ung, i yngsta laget, ohyggligt unga, yngsta flickorna hittills, små flickstjärtar, lammkött, oskuld, nybörjare, tonåring, tonårsmusar, direkt från plugget, yngst i klassen, baby doll, liten lolita men också sånt som söt och näpen docka, dockan i flickrummet och grannens dotter. (http://www.kvinnofronten.nu/FmP/anspelning.htm 081201)

Vad gäller rasismen i pornografin, så skildras svarta män som brutala våldtäktsmän, och svarta kvinnor som djuriska, och porrtidningar talar om sexparadisen i Sydostasien. Ett citat från baksidestexten till Fram men rumpan, stumpan: "Han är stor. Han är svart. Och innanför gylfen bär han ett livsfarligt vapen (...) 30 cm av ren fasa.(...) Han vill se flickorna svettas under sig. Spärra upp ögonen. Bita ihop tänderna. Och han väljer bara vita flickor. Då blir det ännu mer tabu. En svart jätte som ränner den djupt, DJUPT i en liten, söt vit flicka - han älskar känslan. (...) 25 000 dollar till tjejen som gör bästa bakvägsligget. Och om de inte får pengarna - so what?!" (http://www.kvinnofronten.nu/FmP/samhallet.htm 081201).

Det är heller inte ovanligt att tvång skildras i pornografin, inte bara att de är okej att våldta eller utpressa om det är nödvändigt för att få sex, utan också att det är attraktivt i sig, och gör sexualiteten bättre. 54 % av baksidestexterna har ord som handlar om våld, tvång och hot, medan 32 % har ord som handlar om att lura och övertala. Baksidestexten till Magisterns lilla flicka säger "De söta tjejerna kanske inte alls vill ligga med gammelgubben, men ska dom få gå kvar [på skolan där han är lärare] så måste dom". (http://www.kvinnofronten.nu/FmP/politiker.htm 081201)

Det är möjligt att det finns pornografi som är mer jämlik, men eftersom dessa grova skildringar är så pass vanliga, medan det är socialt och massmedialt självmord att säga liknande saker i andra sammanhang, så visar det att pornografi inte påverkar människor positivt.

Därför bör man av både kristna och humanitära skäl se pornografi som något dåligt, medan en avdramatisering av nakenheten både kan motverka pornografi, och medföra andra fördelar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag 1 augusti 2013

Varför inte halvtidspastorer?

Några reflektioner gällande senaste tidens debatt angående deltidspastorer:

*Det finns inga exempel i Bibeln på att pastorer arbetar deltid annat än tillfälligt, menar de som kritiserar Swärds hållning. Det står heller ingenstans att kvinnor firar nattvard. Måste det uttryckligen stå att någon arbetar deltid som förkunnare för att det ska vara tillåtet? Och räcker det i så fall inte ens med exemplet att Paulus arbetade som tältmakare, för att han slutade med det efter ett tag? Dessutom står det ingenstans i Bibeln att en heltidstjänst ska vara åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. Det är ett nutida påfund. Bibeln säger "sex dagar finnes på vilka man bör arbeta" och Jesus berättar en liknelse om en rik man som går ut "tidigt på morgonen" (kanske 6) för att värva arbetare som arbetar till klockan 18. Har de en timmes lunch, blir det 11 timmar. Med Ellgrens resonemang ska vi kanske anställa pastorer på 165%, som alltså arbetar 66 timmar i veckan. Dessutom säger Johannes 21 att lärjungarna gick och fiskade. De hade alltså efter tre år fortfarande tillgång till sina fiskebåtar, så de hade inte lämnat fiskelivet bakom sig helt. Hade Gud tyckt att det var viktigt att vi ska veta hur många timmar förkunnare arbetade, så att vi ska kunna "lägga karbonkopia" på det fram till Jesu återkomst, hade Han lett Nya testamentets författare att skriva om det mer utförligt.

*Oavlönade eller inte, ska vi alla troende tjäna Gud 24 timmar om dygnet. Detta gör vi genom våra profana yrken, genom att hjälpa till i församlingen och genom våra liv. Bara för att någon arbetar så många timmar så att det blir skäligt med lön, måste de inte nödvändigtvis arbeta heltid.

*"Om 50–55-åriga pastorer är trötta av allt församlingsarbete, vad tror vi att en 50-åring blir om han vid sidan om församlingen ska ha ett annat jobb också?" skriver Ellgren. Blir det mer arbete för att det är 80% som pastor och 20% som något annat? Knappast. Det är snarare så att de övriga 20 procenten fungerar som rekreation, om det är tillräckligt annorlunda pastorsyrket. Det kan också vara en bra idé att arbeta med något profant några timmar i veckan för att få input från den icke-kyrkliga världen och för att få vittna. Jag har hört pastorer säga att man som pastor har fördelen att folk räknar med att man vill tala om tron, medan de kanske inte vill "hoppa på" en vardagskristen och jag har hört andra pastorer säga att om man är kristen men inte har det som yrke, träffar man mer icke-kristna och kan bygga relationer på ett annat sätt. Det blir det bästa av två världar att vara halvtidspastor.

*Min församling har valt att ha halvtidspastorer, ibland 2, ibland 3, för att det är bra att få texterna utlagda av olika personer och att få olika perspektiv i församlingsledningen. Utöver det har vi oavlönade husförsamlingsledare som delvis fungerar som pastorer för sina husförsamlingar.

*Även om man arbetar heltid som förkunnare, kanske man vill arbeta deltid som traditionell pastor och deltid som författare eller resande predikant.

Pastorer i Grekland har världsliga yrken

Stort värde med heltidstjänst

Kallelsen gäller heltidstjänst

Artikeln som inledde hela diskussionen

Mygel inom rättsväsendet

Problemet med Quick-affären är att det tilläts bli en ankdamm utan att någon utifrån kunnat förhindra myglet. Eftersom försvarsadvokaten ska företräda sin klient, var han bunden att säga att Quick är skyldig då Quick så önskade. Åklagaren ska vara objektiv och inte få någon fälld till varje pris. Därför borde inte åklagaren ha väckt åtal, men han hade gett sig katten på att Quick begått alla de mord han sagt sig begå. Han är den största skurken i sammanhanget. Sedan har det varit samma polisutredare och samma jury i samtliga åtta mål. Eftersom brottsoffren inte har haft rätt att överklaga, har inte målen prövats i hovrätten. I några av målen har Thomas Quick pekat ut namngivna personer som medgärningsmän. Dessa har inte åtalats. Varför? Om Quick är trovärdig, varför inte på hans ord fälla medbrottslingarna också? Därför att då kommer det in en part i målet som har intresse av att peka på den bristfälliga bevisningen, även mot Quick.

Anta att en man har legat med någon annans fru. Sedan hittas den fruns man död. Kanske har frun gjort det för att slippa dela allt i en skilsmässa. Kanske har mannen gjort det. Kanske har de gjort det tillsammans. Kanske har det inte med dem att göra alls (självmord, olycka, någon annan har mördat). Åklagaren åtalar dem för att ha begått brottet tillsammans. Då kan kvinnan välja att hävda att det inte har med otrohetsaffären att göra och om mannen tillsammans med sin advokat beslutar detsamma, så hamnar de på samma sida. Annars kan hon välja att hävda försvaret att mannen har gjort det ensam. Samma sak i Quick-målen. De påstådda medgärningsmännen hade kunnat hävda att Quick begått morden ensam, men det bättre alternativen hade varit att påpeka det uppenbara: Quick har till att börja med inte kunnat visa att han vet något som bara mördaren vetat. Tvärtom har han till och med gått emot vad som stått i massmedia om morden. Det var först efter att poliser och psykologer rättat honom, som han kommit med korrekta svar. Polisen har fabricerat bevis genom att pressa ur ett vittne att hon inte kan svära att hon inte var på Konsum en viss dag åtta år tidigare, och sedan skrivit i polisrapporten att det är fastsällt att hon var där. Då hade bubblan spruckit och risken hade varit att juryn fällde även medbrottslingen, så att denne hade kunnat överklaga.

Vad som skulle behövas är att mytomaner kan tillförordnas en advokat som mot deras vilja hävdar att de är oskyldiga. Frågan är då vem som ska begära det. Kanske ska det vara målsägande, kanske ska det vara åklagaren och att man kan anmäla till JO om åklagaren inte gör det fast hen borde.

Läs Jan Guillous Häxornas Försvarare för ytterligare info om Quick-målen.

tisdag 9 juli 2013

Be för muslimvärlden under ramadan

I dag tisdag börjar ramadan. Det finns en 20-årig tradition att kristna ber för muslimvärlden under samma tidsperiod som de själva ber och fastar. Organisationen 30 Days har 22 gånger (22, inte bara 21, då ramadan börjar omkring 10 dagar tidigare varje år) gett ut en böneguide med förbönsämnen för varje dag under ramadan. Om du vill vara med och be i år eller i alla fall kolla in det, kan du gå till den här sidan där de lägger upp förbönsämnen varje dag. De har RSS så att man kan följa bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag 11 juni 2013

En enkel uträkning

Om man inte gör något åt bostadsbristen i Stockholm, kommer det att kosta 33 miljarder kronor per år i 20 år.
Förbifart Stockholm kostar 61 miljarder kronor att bygga.
Det kommer högt räknat att kosta 20 miljarder kronor att bygga en replika av Petronas Twin Towers.

En replika av otroligt vackra Petronas Twin Towers skulle försköna Stockholm avsevärt och vad viktigare är lösa problemet med bostadsbristen. Lägg därför planerna på Förbifart Stockholm på is. Ta 20 miljarder av de kronor som skulle ha lagts på den och bygg Petronas Twin Towers med lägenheter. Året därpå har pengarna tjänats igen med råge och ytterligare pengar kommer. Bygg eventuellt förbifarten senare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag 5 juni 2013

Autismbrist, viktigt att höja medvetenheten

Immanuel Brändemo har skrivit en väldigt viktig text om människor med autismbrist och hur den påverkar dem och människor i deras närhet, både människor med och utan autismbrist. Autismbrist påverkar stämningen på arbetsplatser, och därmed indirekt arbetsmarknaden. Det kan också leda till att människor inte får vård. Om människor med autismbrist hade lärt sig att hantera den bättre, hade samhället sett bättre ut.

Läs Brändemos text här. Tillverka gärna bandet han nämner i samma text, alternativt dela hans text på Facebook eller liknande sociala medier. Han nämner ögonkontakt, men andra symptom kan vara att insistera på handslag, kramar eller småprat.

Ett fall i Trollhättan visar på vad autismbrist kan leda till. "I grunden kan mycket lösas lokalt, men ytterst sett är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Denne måste kunna ställa krav så att man hälsar på ett sådant sätt så att det inte upplevs som kränkande" säger Erik Ullenhag till Dagen. Nog borde det också vara rimligt att en chef kan påtala för en anställd att denne lider av autismbrist och fråga om denne kan tänka sig KBT?

UPPDATERING: Frågan är om autismbrist behandlas bättre i Danmark eller om människor med autismbrist har tvingats att finna sig för att det är svårt att hitta censorer. Oavsett vilket så finns det en censor som i åtta år har kunnat få uppdrag utan att ta kvinnor i handen. Även i Danmark finns det dock människor med grav autismbrist i maktpositioner. "Tänk att vi har kommit till en punkt där exempelvis censorer inte accepterar fullständigt vanliga normer och värderingar som finns här i Danmark" säger en av dem, enligt Svenska Dagbladet. Det finns även svenskar med ett avslappnat förhållningssätt till sociala koder.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


söndag 26 maj 2013

Bra gjort, S&M i Stockholms stad!

S och M bygger sönder city, hävdar Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Björn Ljung (folkpartister) i en debattartikel. Det de rent konkret tycker är fel, är att dessa partier låter centrala Stockholm "svälla på höjden", alltså att de bygger högt. Detta påstår de tre folkpartisterna, med ytterst knapphändiga argument, blir fult.

"Stockholm anses av många vara en av världens vackraste städer" står det. Vilka är dessa "många" personer och om det är många som tycker så, är det verkligen den låga siluetten som gett dem det intrycket? Till er som håller med om att en stad blir ful om den har en hög siluett, ta en titt på följande bild:

Detta är Kuala Lumpurs stadssiluett. Ful? Det tycker nog inte de flesta. Ytterligare exempel på höga stadssiluetter hittar ni här. De som har gjort den hemsidan är i och för sig lika dumma som de tre folkpartisterna. Medan de tre folkpartisterna skriver som att det är självklart att en stad förfulas av en hög siluett, skriver Business Insider som att det är självklart att en hög siluett gör en stad vacker. Båda påståendena är givetvis absurda. Däremot är de flesta av de 25 högsta städerna i världen (enligt den här hemsidan) vackra.

Den främsta orsaken till att Stockholm måste tillåtas ha höga byggnader, är att den är tätbefolkad. Det behövs både mycket fler bostäder och mycket fler arbetsplatser (fabriker såväl som kontor såväl som skolor såväl som annat). Det är väldigt klokt att tillåta Stockholm att växa på höjden. En enda byggnad med samma exteriör som Petronas Twin Towers (byggnaden längst till höger) men med en interiör som är ägnad åt bostäder, skulle kunna ge bostäder åt över 10 000 människor, lågt räknat, och försköna Stockholm avsevärt. (Den har 395 000 kvadratmeter golvyta enligt engelska Wikipedia och dessutom högt i tak på varje våning enligt samma källa).

Det är lite synd att Business Insider har valt att ta en dagbild av Hong Kong. Då missar man att de har experimenterat med att lysa upp staden i flera olika färger nattetid. Det här fotot visar på det. Kan vara något att tänka på för framtida stadsplanering.

Läs gärna här för fler tankar om hur man bekämpar hemlöshet.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 30 april 2013

SVT måste koda sina sändningar för att bevara sitt oberoende

UPPDATERING: Tack vare Nicklas Nygren är dator inte längre licenspliktig. SVT anser att lagen bör ändras och tänker inte betala tillbaka licenspengar. Ett justitieråd säger att de måste göra det.

Sveriges television ska vara oberoende granskande, utan att kunna utsättas för påtryckningar. Med den utgångspunkten har Riksdagen bestämt att SVT inte ska vara reklamfinansierat och inte skattefinansierat. Om SVT är reklamfinansierat, törs de inte kritisera de företag som sponsrar dem. Är SVT skattefinansierat törs de inte kritisera de partier som bestämmer hur stora anslag de ska ha.

Detta var ett system som fungerade när vi inte hade andra kanaler än de två statliga och inte hade Internet. Då visste man att de som hade TV, hade det för att se SVT. Ville man ha TV för att se VHS-band, kunde man låta ta ut mottagaren. Numera har vi däremot massor av kanaler att se. Det var illa nog att SVT höll andra kanaler som gisslan för att få in tv-licens från människor som nöjde sig med andra kanaler. När man dessutom ska betala till SVT för att få tillgång till Internet, är det hyckleri att inte bara skattefinansiera.

Så hur ska vi då göra med finansieringen av SVT?

-Ska man reklamfinansiera SVT?
-Ska man skattefinansiera SVT?
-Ska vi ha tv-licens som SVT bestämmer hur hög den är?
-Ska vi ha tv-licens som Riksdagen bestämmer hur hög den är?

Svaret på fråga 1 och 2 är fortfarande nej. Problemet med att SVT blir beroende av pengar från dem de ska granska, kvarstår fortfarande. Svaret på fråga 3 är nej. Det vore utpressning om en icke folkvald part självsvåldigt ska få bestämma hur mycket man ska betala för att få använda Internet. Hade de bestämt 2 000 kr/månad, hade vissa tvingats betala för att de behöver tillgång till Internet i arbetet. Även svaret på fråga 4 är nej. Vad är skillnaden mellan om Riksdagen bestämmer hur mycket man ska tvingas betala till SVT via skattsedeln oavsett om man vill ha SVT eller inte, och om Riksdagen bestämmer hur mycket man ska tvingas betala till SVT via tv-licens oavsett om man vill ha SVT eller inte?

Den enda lösningen är att SVT kodar både sina tv-sändningar och sina nätsändningar. Då står SVT på egna ben och får sina pengar från att tittarna tycker att de är värda att se, oberoende av stat och sponsorer, vilket var tanken när SVT grundades.

DNs artikelserie i frågan

http://www.dn.se/ledare/signerat/annika-strom-melin-lyssna-pa-kritiken
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/jo-provar-inte-tv-licens-for-datorer
http://www.dn.se/kultur-noje/allt-fler-vagrar-betala-for-mobil
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/partier-kritiska-till-licensrutiner
http://www.dn.se/kultur-noje/axel-bjorklund-nar-lagen-till-slut-tillampas-vill-partierna-skrota-licensen
http://www.dn.se/kultur-noje/svts-vd-hoppades-radiotjanst-skulle-kunna-halla-lagre-profil
http://www.dn.se/kultur-noje/tv-avgiften-tar-100000-tittare-till-kronofogden
http://www.dn.se/kultur-noje/ny-tv-avgift-ger-klirr-i-kassan
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/mobilagare-tvingas-betala-tv-avgift
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sr-satsar-pa-kulturbevakningen
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/politiker-behaller-makten-inom-public-service
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tv-licenslagen-speglar-inte-dagens-teknik_8256522.svd 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forslag-om-public-service-klart_8258152.svd 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/licens-utan-legitimitet http://staffandanielsson.blogspot.se/2013/06/betala-radiotv-via-skatten.html
http://www.aftonbladet.se/kultur/article17013770.ab ("Vi måste betala för det som är till för oss alla")
http://www.barometern.se/ledare/att-skjuta-upp-det-oundvikliga%283825763%29.gm
Avgiftsplikt för internetanslutna datorer är inte beroende av att just SVT sänder över Internet utan har sin grund i att sändningar överhuvudtaget förekommer där, oavsett vilket programbolag som sänder, enligt Carl-Gustav Johansson, VD för Radiotjänst i Kiruna AB. Man baxnar. När lagen stiftades var andemeningen att det inte fanns andra kanaler, utan att man hade tv för att se SVT. Nu har tydligen andemeningen ändrats till att SVT ska ha rätt att ha andra kanaler som gisslan för att få in pengar.
I princip blind man tvingas betala tv-licens
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag 28 april 2013

"Predika för redan frälsta."

Det engelska uttrycket för att predika för redan frälsta, är "preaching to the choir". Det är ett märkligt uttryck som jag inte förstår hur det har uppstått. Uttrycket förutsätter en kör där alla är kristna och sedan är alla åhörarna icke-kristna. Det återspeglar inte svenska förhållanden och förmodligen inte anglo-saxiska förhållanden heller. Vanligtvis är det mestadels kristna både i kören och bland åhörarna, men procentuellt sett större andel icke-kristna i kören, då icke-kristna har gått med för att de vill sjunga i kör.

Det är också märkligt att man talar om att predika för redan frälsta som om det är något dåligt. Kyrkan har i 2 000 år lärt att man ska predika för redan frälsta. Jag ska till kyrkan om c:a 15 timmar. Jag kommer att bli väldigt förvånad om pastorn går fram och säger att i dag har vi ingen icke-kristen här, så vi ställer in predikan. Om hon skulle få höra att det finns en icke-kristen i församlingen, kommer hon inte ens då att lägga undan den predikan hon har tänkt att hålla, och i stället hålla en predikan som i första hand riktar sig till icke-kristna. Detta gäller samtliga religioner och ideologier jag känner till. Det är klart att man ska hålla tal även till meningsfränder. Konstigt uttryck.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag 26 april 2013

Dagens i-landsproblem

Ibland när någon beklagar sig över något, svarar någon annan "det där är ett i-landsproblem". En sådan invändning är problematisk av flera skäl.

För det första antyder man att det inte finns rika människor i u-länderna. Det gör det. Ledarna i dessa länder är i vissa fall dollarmiljardärer, har jag hört. Det är i alla fall inte så att alla bor i hyddor i bushen. Det finns städer där det bor människor med dator, mobiltelefon etc.

Om man bortser från detta och anser att "u-länderna" är bushen  och att allt annat är i-länder, så finns det två sorters i-landsproblem. Det ena är sådana som är kopplade till att man är rik. Några exempel på detta är att mobilbatteriet tar slut för fort eller att mobilen inte har alla funktioner man vill att den ska ha. Det andra är sådana problem som anses vara så små att man inte bryr sig om dem om man har viktigare problem.

Vad gäller den första kategorin, så stämmer ju det att det är ett i-landsproblem, men vi är faktiskt ett i-land, så varför skulle vi inte få störa oss på det? Den andra kategorin är inte alls i-landsproblem. Även människor som har svårt att få mat för dagen, irriterar sig på småsaker. Så fungerar vi som människor. Om de fattiga i Afrika skulle använda all sin tid till att sova, arbeta ihop så mycket mat de kan få, äta maten och använda resten av tiden på att klura på hur de ska slut vara fattiga (alternativt åka till staden och demonstrera mot att staten och i-länderna inte gör mer för att bekämpa fattigdomen) skulle det inte göra så stor skillnad. Därför använder de sin tid till att exempelvis måla dekorationer på krukorna som de hämtar vatten i. Jag känner mig säker på att någon kan bli sur om någon annan målar fel, även om det är något som hade kallats "i-landsproblem" om det hade hänt i Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 23 april 2013

Seriös Earth Hour Linköping 2014

Vid Earth Hour händer det att folk gör följande:

-Man stänger av lampor som ändå inte drar särskilt mycket ström, särskilt inte om de är lågenergilampor.
-I stället tänder man ljus utan att kolla att de är Svanen-märkta, och orsakar därigenom mer miljöpåverkan än om man har en lampa tänd.
-Man avstår från att använda andra maskiner, men använder dem någon annan gång i stället, exempelvis kör tvättmaskinen på söndag eller tidigare på lördagen eller drar ut kontakten till datorn och använder batteriet, som då måste laddas senare.
-Man åker eventuellt till ett Earth Hour-evenemang och tar en icke miljövänlig bil dit.
-På Earth Hour-evenemanget har man en eldshow där man använder bensin för att tända elden.
-Man tänder fyrverkerier på Eart Hour-evenemanget, vilket är en riktigt stor miljöbov.

Därför tar jag nu initiativ till en seriös Earth Hour. Det kommer att upplysas av miljövänliga ljus, oljelampor eller liknande. Programmet blir samtal eller föreläsning om att leva miljövänligt. Detaljer kommer på Facebook efter hand. Anmäl dig till evenemanget så får du information.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag 6 april 2013

Bingo!

Här är ett bingo-spel som man kan spela för förströelsens skull:

1. Skriv ner namnen på 10 av dina vänner och bekanta. Numrera dem 1 till 10 (ju mer sällan du träffar dem, desto svårare blir bingon. Du kan alltså anpassa själv hur svår bingon ska bli).

2. Gå till den här sidan.

3. Scrolla ner till "submit" och tryck på den knappen.

4. Nu får du upp ett pdf-dokument med en massa bingofält. Skriv ut första sidan och klipp ut första bingo-fältet, alternativt ta skärmdump på första bingo-fältet.

5. Nu kan du spela bingo med dig själv och se vilken rad som blir fylld först. För att ha "träffat" någon ska man ha setts irl, inte bara ha pratat i telefon. Man ska också ha "interagerat" på något sätt, som att ha hälsat eller i alla fall ha utbytt blickar. Försök att varken sträva efter eller undvika att uppleva det som står i fälten. Lev som om du inte spelade bingot.

6. Berätta inte för någon att du spelar bingo innan du är klar. Gör du det, kan de antingen vara taskiga och medvetet påverka slumpmässigheten genom att säga något av orden, eller omedvetet sträva efter eller undvika att göra det som står i rutorna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag 5 april 2013

Varför nämner ingen arbetsgivaren?

Några argument som nämns till försvar för kvoterad/individualiserad föräldraförsäkring är att sociala normer tvingar kvinnan att ta större delen av föräldraledigheten, samt att arbetsgivare undviker att anställa fertila kvinnor då de kommer att vara hemma mer. Det kan mycket väl vara sant, både det ena och det andra. Sedan kan man argumentera emot de ståndpunkterna.

En aspekt som som alla verkar glömma är arbetsgivarens situation. Även om vi antar att alla kvinnor som tar ut större delen av FF och alla män som låter dem göra det, gör det frivilligt, och även om vi antar att ingen arbetsgivare väljer bort en kvinna av rädsla för att hon ska ta ut mycket föräldraledighet, så är det helt enkelt inte rättvist att den ena arbetsgivaren ska behöva hitta vikarier för 420 dagar, medan den andre bara ska ha det problemet för 60 dagar.

För en stor arbetsgivare jämnar det ut sig, då det inte är statistiskt troligt att väldigt många tar större delen av ledigheten och då det alltid finns någon som kan jobba över. För en småföretagare kan det vara ett gissel om det blir så att de flesta är borta mycket. Jag tillhör ett parti som brukar ta upp argument liknande detta när man pratar om las och om sjuklöneansvar, men vad gäller föräldraledighet har jag inte ens hört det från andra centerpartister.

Att föra över ledighet bör enbart vara tillåtet om arbetsgivaren godkänner det eller det finns speciella skäl, exempelvis sådana som nämns i dagens DN. Jag har utvecklat detta i ett tidigare inlägg.

Uppdatering: Det här blogginlägget fungerar också som svar på artikeln som är med i Dagen idag 3/10. "Oturligt" nog för Amanda Agestav, har Dagen i samma nummer en nyhet om att jämställdhet, i form av exempelvis lika ansvar för barnen, stärker kärnfamiljen (den där som Kristdemokraterna brukar vilja värna) och minskar risken för skilsmässa.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

fredag 22 februari 2013

Här är bättre cirkeldiagram

I den tryckta upplagan av dagens Dagen finns cirkeldiagram om hur Knutbydramat har påverkat attityden till Pingstkyrkan och frikyrkligheten. Skribenten har dock gjort kardinalfelet att ha olika färger för "ja", "nej" och "vet inte" i de olika diagrammen. Här återger jag därför diagrammen med samma färgschema i båda diagrammen:


måndag 18 februari 2013

I sommar, hihi!

Dagen skriver i dag "Lennart Sacrédeus (KD), som vid förra EU-parlamentsvalet stängdes ute från valsedeln, har meddelat Kristdemokraterna att han står till förfogande inför sommarens parlamentsval." Det är inget parlamentsval i sommar. Det är först 2014. Det borde en rikstäckande tidning veta. 

fredag 15 februari 2013

Dålig journalistik av TT

TT skriver att Island överväger att förbjuda att man tittar på pornografi på Internet. Denna uppgift har de fått från en artikel i brittiska The Telegraph. Man kan tycka vad man vill om den lagen, men oavsett det så hör det till god journalistik att låta parterna komma till tals i nyhetsrapp ortering. TT har bara valt ut de delar av artikeln som handlar om hur de ska kunna lösa det tekniskt, inte om hur man har resonerat om varför man ska ha denna lag. Jag säger inte att jag köper deras argument eller att folk i allmänhet gör det, men man har som läsare rätt att få ta del av argumenten. (För min personliga del så handlar det om hur Island defini erar pornografi, vilket inte The Telegraph skriver något om.) Därför länkar jag nu till artikeln i The Telegraph, så får folk bilda sig en egen uppfattning.

fredag 8 februari 2013

Lokalt i Linköping

UPPDATERING: FLICKAN ÄR ÅTERFUNNEN NU OCH HEMMA HOS FOSTERFAMILJEN. KällaTre utannonseringar:

Det mesta akuta och viktigaste: En 10-årig flicka från Vikingstad har försvunnit spårlöst i tisdags vid 15-tiden (ÅTERFUNNEN; SE LÄNK OVAN). Ni har ett signalement på henne nedan. Ser ni eller har ni sett något som kan vara av värde för Polisen, så ring 11414 och berätta. Det finns även info på Correns hemsida. 20130212: Nu har Polisen tydligen fler ledtrådar.
Det näst mest akuta är att det är en stödgala för Kongos utsatta i morgon lördag klockan 18.00 i Pingstkyrkan. Mer info här och här.

Det tredje är att Jonas Helgesson kommer hit och talar på en brunch lördagen den 2/3 10.00-12.15. Han kommer till Johanneskyrkan på Linnégatan 2B (Gamla S:t Larsgården vid Sporthallen). Biljetterna kostar 100:-/biljett och köps enklast i samband med Johanneskyrkans söndagsgudstjänster 16.00-18.00. Det står mer om brunchen här och församlingens kalender ligger här så att man kan se när man kan köpa biljetter.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag 30 januari 2013

Sexualundervisningen inom frikyrkan

Dagen skriver i dag om att frikyrkans sexualundervisning under 80- och 90-talet har gjort ungdomarna, som nu är vuxna, sexuellt hämmade även inom äktenskapet. Detta har i vissa fall, tvärtemot intentionen, lett till otrohet. Dessutom har den lett till att man numera inte vågar tala om sex alls i frikyrkliga ungdomssammanhang enligt den här artikeln. Man kan förstå att det är lätt att pendeln slår åt andra hållet. Frågan uppstår då vad som är ett naturligt förhållningssätt som rustar ungdomarna till att hantera ämnet både då och senare i livet.

Filosofie doktor Marilyn Story har gjort en undersökning enligt vedertagna vetenskapliga metoder. Den är publicerad i The Journal of Sex Research. Den visar hur man kan uppfostra sina barn på ett sätt så att de i framtiden kommer att vara mindre benägna att ha sex med någon de inte är eller tänker bli gifta med (och att ha sex med någon man tänker gifta sig med, men där är skillnaden mindre markant), mindre benägna att testa homosexualitet innan eller under tonåren, mindre benägna att vara otrogna i äktenskapet och att begå sexuella övergrepp. Läs om hennes forskning här. Detta borde ingå i varje pastorsutbildning som vill hjälpa pastorerna att hjälpa kristna att leva enligt en klassiskt kristen sexualsyn."Sedan kan vi ju också beakta att skammen och behovet att dölja sig inte fanns/finns i Guds närhet, utan är en konsekvens av vår självupptagenhet" står det i en uppföljande insändare. En mycket bra insändare även i övrigt, läs den. Den andra insändaren samma dag är däremot inte särskilt bra. Den jämför behovet av sex med behovet av mat och kommer inte med några förslag på lösningar på de problem som den nämner. Jag kan misstolka men det känns som att den implicit säger att man kan ha sex före äktenskapet om man inte hittar någon att gifta sig med. Hur kan man annars tolka ett påstående om att ett liv utan sex är som ett liv utan mat, vätska eller sömn?

Uppdatering: Dagen tar igen upp att det inte hjälper att bara säga på ungdomslägren en gång per år att det är fel med sex utanför äktenskapet. Nu utifrån utgångspunkten att många kristna tittar på porr.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 4 januari 2013

Mer om adventsuppropet

Jag har bestämt mig för att slå ihop båda mina inlägg om Adventsuppropet, så att man har det samlat:


Detta har hänt:

Christer Sturmark har i somras skrivit en debattartikel om att svenska kyrkan ska avkrävas att upplåta sina kyrkor åt skolavslutningar utan att få låta någon representant för kyrkan få tala eller få utforma vad som där sker. Detta ska man ha rätt till för att staten betalar för att kyrkorna inte ska förfalla. Därför tillhör de allmänheten enligt Sturmark.

Dagen har startat en namninsamling kallad Adventsuppropet, som kräver att skollagen ändras så att man ska kunna ha avslutningar i kyrkan med ett kristet innehåll.

18 pastorer har skrivit ett debattinlägg där de anser att inlägget är problematiskt. Daniel Grahn och Tommy Dahlman har svarat. Pastorerna har svarat på svaret.

Här är alla relevanta länkar:  Christer Sturmark i Aftonbladet Debatt mellan Ulf Bjereld och Christer Sturmark Artikeln om att uppropet är problematiskt Daniel Grahns första svar 121220 De adertons svar på svaret Daniel Grahns andra svar 121228 Tommy Dahlmans inlägg i debatten

Mitt främsta skäl till att skriva under är att det är oförskämt att förvänta sig att en ideell organisation ska upplåta sina lokaler åt en myndighet, betala uppvärmning och städning, se till att någon låser och låser upp och eventuellt får fram någon som spelar musik, utan motprestation. Dessutom har många inom Svenska Kyrkan en syn på kyrkorummet som heligt. Man inviger en nybyggd kyrka. Sedan är den heligt rum och man har inte världsliga aktiviteter där. Ska man sälja kyrkan någon gång i framtiden, avinviger man den först. Jag ser inget som helst bibliskt stöd för detta, men jag respekterar Svenska Kyrkans religionsfrihet. Christer Sturmarks argument att staten betalar för att underhålla kyrkorna, håller inte. Det är inte som att Svenska Kyrkan har rätt att vägra ta emot de pengarna, och i stället låta kyrkorna förfalla. Vill Humanisterna verka för att man slutar ge kyrkan de pengarna, får de göra det. De lär inte få igenom det.

Ett annat viktigt skäl är att skollagen numera är utformad så att det inte längre, såvitt jag förstår den, är förbjudet för en lärare att säga att ett visst parti är det bästa partiet, eller att på annat sätt vara hur subjektiv som helst i politiska, filosofiska och ideologiska frågor. Däremot ska utbildningen, inte bara undervisningen, vara konfessionsfri. Kyrkan kan och bör inte kräva att skolor ska göra studiebesök i olika samfund i grupparbeten på religionskunskapen, men nog bör en lärare ha möjlighet att få göra det. Skollagen kan användas också för att inte låta kristna grupper få ha bokbord på skolor. Nu var det visserligen avslutningarna som gjorde att uppropet blev aktuellt, men en ändring måste ske om partier och ideologiska förbund ska ha rätt att gå ut i skolor och ha bokbord, men inte kristna. Om skolan hör av sig till kyrkan och ber att få låna kyrkan på avslutningsdagen 13:00, kan kyrkan svara "nej, men vi kan ha en gudstjänst då, för att fira att skolan slutar, så kan ni se till att eleverna vet om det och är lediga så dags". Med nuvarande skollag vore det tveksamt om lärarna ens får berätta det på skoltid. UPPDATERING 130102: Och här fick jag beviset på att jag har rätt. Det är till och med värre än jag trodde. Här får en kristen skolgrupp inte ens låna ett rum på samma villkor som andra skolgrupper för interna samlingar, med hänvisning till den konfessionsfria skollagen.

De aderton skriver i sin artikel "[b]ilden av att vi måste slåss för något är också intressant eftersom vi följer en Herre som 'var som lammet som leds till slakt'". Väldigt långsökt med tanke på att detta enbart syftar på att Jesus inte öppnade sin mun och försvarade sig mot anklagelserna när han skulle dömas till korsfästelse. Att vi är kallade att ge upp våra rättigheter är inget som står i det bibelord som de hänvisar till heller. Det står bara där att Paulus kunde finna en glädje i förföljelsen när den kom, inte att han inte försökte undkomma den. Jesus kritiserade den laglärde som bjudit honom på middag och inte höll sig till vanligt hyfs enligt den tidens normer. Jesus avkrävde soldaten som slog honom en förklaring. När Paulus blev piskad, påtalade han att han var romersk medborgare och därför enligt lag inte fick piskas. Självklart ville inte Paulus att staten skulle piska kristna som inte var medborgare heller, men han utnyttjade lagen när den var till hans fördel. När de ville släppa honom ur fängelset i hemlighet, vägrade han att lämna fängelset innan han fick en personlig ursäkt för hur han behandlats. Petrus flydde från fängelset när en ängel hjälpte honom med det. När alla portarna till staden stängdes för att man skulle fånga Paulus, lät Paulus sig firas ut i en korg. Eller ska Open Doors lägga ner sin verksamhet för att bekämpa förföljelse av kristna?

De aderton skriver också att kristendomen inte ska ha en särställning i lagen. Ingenstans i Adventsuppropet står det att det ska stå i lagen att man ska ha avslutningar i kyrkan. Det handlar om vad skolan efter att ha lyssnat på eleverna vill, beslutar, de kan på samma sätt besluta att ha avslutningen i ett hindutempel. Visserligen är det troligare att eleverna väljer kyrkan än hindutemplet, men det beror på att vi har ett samhälle där fler är kristna alternativt positiva till kyrkan. Vi ska ha en sekulär stat, men vi behöver inte ha ett sekulärt samhälle.

Christer Sturmark nämner i sin debatt med Ulf Bjereld att det finns föräldrar som vuxit upp i strikta frikyrkohem och därför mår dåligt över att behöva höra på en präst. Penn och Teller säger i sitt program om sensivitetsträning att om man är i krig och folk skjuter pilar mot en, finns det två saker man kan göra. Man kan oskadliggöra alla som skjuter eller man kan skaffa sig en sköld. Den som mår dåligt av att höra någon tala om Gud, bör gå i KBT. I vårt samhälle kan man stöta på folk som talar om Gud på torgmöten. Man kommer allt som oftast att inbjudas till vigslar där Gud nämns. Skolavslutningar blir ett av ens minsta problem.

En sak som är oväsentlig för diskussionen, men som ändå är kul att nämna är att det i Sturmarks artikel står "[v]ill prästerna välsigna barnen eller be bönder får de göra det alla andra dagar på året när kyrkan är öppen för allmänheten". Jag vet att det förekommer att man gör "tyrckfel" men eftersom artikeln lades ut för över ett halvår sedan, borde någon ha upptäckt det. får se om det ändras efter att jag har pingat detta blogginlägg.

Bibelord som hänvisas till i detta inlägg eller i artiklar: Psaltaren 22, Jesaja 53, Jeremia 29, Amos 5, Sakarja 9, Lukas 7, Johannes 13, Johannes 18, Apostlagärningarna 9, Apostlagärningarna 12, Apostlagärningarna 16, Romarbrevet 13, 2 Korintierbrevet 12, Filipperbrevet 2, 1 Timotierbrevet 2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inlägg 2:

Jag skrev tidigare om adventsuppropet. Här kommer slutrepliken i den debatten. Några saker ur artikeln jag tänker kommentera:

* En sekulär stat innebär inte ett sekulärt samhälle.

Bra att man tar upp det. Exakt det övervägde jag att skriva i mitt tidigare inlägg. I en icke-sekulär stat tvingar stat och kommun skolor att ha skolavslutningar med konfessionella inslag i kyrkan. I ett icke-sekulärt samhälle har eventuellt en skola frivilligt en avslutning med konfessionella inslag om det är vad eleverna vill. Artiklarna från de aderton är ett försvar av ett sekulärt samhälle, inte en sekulär stat.

* Men historien lär att frikyrkan kan vara en positiv kraft i samhället utan att det är staten som agerar. Vi har bedrivit politik utan att göra det genom partier. Kyrkan kan (bör) aldrig vara utanför samhället, utan snarare vara en kreativ, engagerad och positiv aktör, precis så som exemplen Wilberforce, Martin Luther King och Moder Teresa visar.

Moder Teresa verkade utan staten, det tillstår jag. Däremot är det märkligt att nämna Wilberforce och MLK som exempel på kristna som agerat utan staten. William Wilberforce var medlem i Torypartiet och blev genom dem invald i brittiska underhuset. Det var huvudsakligen genom parlamentariskt arbete han drev igenom slaveriets avskaffande i hela det brittiska imperiet (Källa: Nationalencyklopedin). Martin Luther King kämpade inte genom att bli politiker, då den möjligheten inte stod till buds för honom, men däremot genom att kämpa för att staten skulle ändra lagarna.

* Inget av detta är hotat av skolverkets tolkning av lagen, snarare tydliggör den att vi kristna inte bör ha en särställning i samhället.

Skolverkets tolkning av lagen tydliggör väldigt klart att kristna bör ha en särställning i skolan, om än en negativ sådan. Medan andra skolföreningar ska ha föreningsfrihet att ha aktiviteter under håltimmar i syfte att informera om, propagera för och värva medlemmar till sina föreningar och vad de står för, ska kristna inte få det, enbart utifrån att de har en åsikt gällande religion. Återigen är det distinktionen mellan sekulärt samhälle och sekulär stat som inte görs. "Föräldrar ska vara trygga i att de inte skickar sina barn till en skola där de blir ensidigt påverkade i en viss religiös riktning." Alltså, bara för att det finns fler elever som är intresserade av att ha kristna bokbord än som är intresserade av att ha muslimska eller ateistiska sådana, får inte kristna ha bokbord, för då blir det ensidigt. Ett problem för den som vill ha ett sekulärt samhälle, men inte för den som vill ha en sekulär stat.

Därför behövs adventsuppropet.

UPPDATERING: Rätt eller fel så har Adventsuppropet haft effekt både i frågan om avslutningarna och i frågan om skolgrupper. Nu uttalar sig skolverket positivt om skolgrupper, och Erik Ullenhag försvarar skolavslutning i kyrkan. Däremot har Sexdrega skola i Svenljunga fått kritik för en adventssamling. Frågan har också varit uppe under Almedalsveckan.


UPPDATERING 20131217: Nu flyter frågan upp till ytan igen efter Björklunds utspel. Mer info på 1, 2, 3 och 4