Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

lördag 31 december 2016

Har någon slagit tärning om skattesatserna?

Ovanstående är ett utdrag ur Skattemyndighetens broschyr Momsbroschyren. Det är alltså 6 % moms på en bok, men 25 % om man ska klippa ut mer än halva boken.

En man bestämmer sig för att skriva en bok med olika disparata fakta. Då är det reducerad moms till 6 % eftersom det anses bra för folkbildningen att folk läser böcker. Boken behöver inte vara faktagranskad och det behöver inte vara fakta som folk har nytta av. (Exempel: Det kanske står i boken att en bläckfisk har tre hjärtan. Den uppgiften har man inte så stor nytta av om man inte känner till andra saker om bläckfiskar och inte jobbar med något som har med bläckfiskar att göra.)

Mannen bedömer efter att ha tänkt på det här ett tag, att folk blir mer intresserade att ta till sig av det han skriver i boken om han gör det som ett spel. Det är fortfarande 6 % moms på hans bok om han gör det som en spelbok, där man slår tärning om vilken fråga som ska ställas.

Nu kanske han anser att spelet blir bättre om man har kort. Då blir det plötsligt 25 % moms.

Av någon orsak bedömer han att spelet blir roligare om man har något som ser ut som kort, men att korten kan sitta kvar i boken. Därför gör han en spelbok med 100 frågekort markerade 0-99. Det står i spelreglerna att när man ska välja ett kort, gör man det genom att slå två tiosidiga tärningar för att välja kort, eller genom att gå till random.org. Då kan han anmälas för momsfusk om någon hävdar att folk lika gärna kan klippa ut korten. Kanske säger en domstol att anmälaren har rätt, så då måste han betala 25 %. Då ger han ut en ny upplaga, med tunnare papper, sådant som man har i dagstidningar eller Biblar. Då blir det för sladdrigt att klippa ut dem och använda som kort. Någon kan då hävda att folk inte störs av att det är sladdrigt eller att det går att köpa plastfickor. Då ska en domstol försöka gissa sig till om folk i allmänhet kommer att välja att klippa ut korten.

Hela det här hypotetiska exemplet, visar hur absurt det är med differentierad moms. Kanske kan det fungera att ha det om det går att på ett bra sätt urskilja vad som är önskvärt att sponsra med lägre moms (exempelvis folkbildning), men som det är nu, känns det som om någon har slagit tärning om vad det ska vara vilken momssats på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 26 december 2016

När man förväntas inleda med "herr talman".

I Riksdagen debatterar man med varandra. Man vänder sig till den man debatterar med och till åhörarna. Ändå inleder man sitt anförande med "herr talman" (eller "fru talman", men för närvarande är det bara tredje vice talmannen som är kvinna) som om man bara vänder sig till talmannen, när det inte är honom man vill övertyga.

När jag hör riksdagsdebatter där de gör så, associerar jag till den här dialogen i Simpsons.Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag 23 december 2016

Om kristna och homosexuella asylsökande

I somras på Almedalsveckan hörde jag föredraget Rättssäkra prövningar av hbtq-personers asylansökningar – finns det? av Magnus Kolsjö och Ulrika Westerlund. Föredraget handlade om hur HBTQ-personer bemöts i asylprocesser. Jag såg verkligen åtskilliga paralleller till hur kristna asylsökande bemöts. Därför kom jag att associera till det när jag läste Christoffer Abrahamssons debattartikel om kristna asylsökande.

* Westerlund nämner att Migrationsverket förväntar sig att homosexuella ska leva efter deras stereotypbild av en homosexuell. Därför kan homosexuella i Stockholm få frågan om vilka gayklubbar Stockholm har. Tanken att alla homosexuella inte vill gå på klubbar, har inte slagit handläggarna på Migrationsverket. Det förekommer också att de förväntas veta vem Oscar Wilde var, då han anses vara en ikon för homosexuella. På samma sätt får kristna frågor om liturgiska färger i katolska kyrkan, utan att Migrationsverket tar hänsyn till att den asylsökande är pingstvän.

* Man får frågor om hur man har manifesterat eller kommer manifestera sin kristna tro eller sin sexuella läggning. "”Men du behöver väl inte berätta om din tro?” har kristna konvertiter fått höra från sina handläggare."enligt Abrahamssons artikel. Westerlund berättar om homosexuella män som berättat om sina pojkvänner, för att sedan få frågan "hur kommer du att manifestera din sexuella läggning i ditt hemland?".

* Westerlund berättar i föreläsningen att RFSL får frågor om huruvida asylsökande gått på deras möten, och att hon känner till kyrkor som fått motsvarande frågor. Abrahamsson nämner i sin artikel att detta inte ens räcker.

* Asylsökande kan också råka ut för tolkar som översätter felaktigt. En man berättade att han identifierar sig som kvinna/feminin. Tolken översatte till att han är feminist. En annan asylsökande berättade om sitt engagemang i ett lokalt "gay community", vilket översattes till att han är kommunist. På samma sätt fick en kristen frågan om vem den helige Ande är. Tolken frågade då vem den heliga Anna är. Han svarade att han inte visste, varpå hans tro inte togs på allvar, så han fick avslag.

* Det kan också hända att man berättar sent i processen om sin tro eller sin homosexualitet, så då tros man ljuga. Kanske har man inte berättat om sin homosexualitet för att man, med all rätt, anar att tolken kan behandla en med mindre respekt då. Westerlund berättar om hur vissa tolkar helt prompt har vägrat att tolka då de har fått klart för sig att den sökande är homosexuell. En asylsökande kan också ha blivit kristen under asylprocessen utan att vilja berätta om en så känslig inre process, särskilt som tolken kan vara en muslim, som man inte vill berätta för att man överväger att lämna islam.

* Om man får avslag på felaktiga grunder, är det dessutom inte en självklar rättighet att få en ny prövning. Därför har asylsökande goda skäl att gömma sig för att på det sättet få en ny prövning senare.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,