Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

tisdag 30 oktober 2012

Ramin Gerji

Det är vanligt att folk hittar min blogg genom att googla [Ramin Gerji]. Därför berättar jag att anledningen till att man kommer hit då, är att jag länkar till Aktion mot deportation. Gå dit för info om honom. Samma sak med Sattea Essmat.

söndag 28 oktober 2012

Bibeltrohet är bra, ibland.

Igår, lördag, var jag på en temadag om Bibelsyn. Bland andra talare var Anders Gerdmar från Livets Ords Teologiska Seminarium där. Det papper han lät dela ut bekräftar att han tror på hela Bibeln i sin helhet, en syn som Livets Ord delar. "de apostoliska skrifterna, inklusive de gammaltestamentliga som var den första kyrkans kristna kanon, är normerande" står det i pappret från honom.

Gäller denna Bibeltrohet alltid eller gäller den bara när den lyfter fram den synpunkt man själv har? I slutet av augusti i år, försökte jag köpa annonsplats i den Livets Ord närstående tidningen Världen Idag. Jag fick avslag med motiveringen "Vi får be att tacka nej, och det baserat på att vi inte kan stå för en del av de saker du skriver om på din blogg. Ansvarig utgivare har tagit del av din blogg."


 Annonsen såg ut så här:

Det mest anmärkningsvärda är att tidningen över huvud taget anser att de ska behöva stå för det som annonsörerna skriver. Det står annars annonsörerna själva för. Tidningar brukar annars försöka slå vakt om en öppen debatt och till och med ta in debattartiklar (som de inte ens får betalt för) från folk som tycker annorlunda än tidningen (Aftonbladet har låtit Jimmie Åkesson ha en debattartikel i tidningen.) Öppen diskussion är inte Världen Idags starka sida. De har inte kommentarsfunktion på sina artiklar, och inte heller Twingly-funktion på dem.


Anledningen till att jag tar upp detta angående Bibelsyn är att jag utgår från att det är länken till artikeln om nakenhet de inte kunde stå för. I den bloggposten hänvisar jag till Bibelord utan att felcitera eller rycka ur sina sammanhang. Jag visar på att Bibeln klart säger att Gud befallde sina profeter att gå nakna bland allmänheten. Anser Världen Idag att jag uppfattar fel, stod och står kommentarsfältet öppet för dem och alla andra att påpeka det. Bibeln är uppenbarligen bara intressant för Världen Idag då den har värderingar som Världen Idag kan stå för.

Diskussionen har fortsatt på Stefan Swärds blogg.


Annat intressant: 1 2 3 4

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

fredag 26 oktober 2012

Att rabbla gudanamn

Inger Forssell skriver i Dagen att en pingstvän har efterforskat ursprunget till ett ord som en yogalärare uppmanat gymnasieelever i Skellefteå att mantra. Han kom fram till att det är ett hinduiskt gudanamn. "att ligga och rabbla indiska gudanamn är nog inte en aktivitet som skolan vill stå bakom" skriver Forssell.

Några reflektioner:

1. Varför inte låta eleverna välja själva om de vill mantra "Vishnu" eller "Jesus" eller "demokrati" eller "solidaritet" eller "Centerpartiet" eller "Lady Gaga"?

2. Spelar det egentligen någon roll vilka namn man säger? "Inger" är ett namn som är kopplat till den fornnordiske guden "Ing". Uttalar Inger Forssell sitt eget namn? Detsamma gäller alla andra namn som innehåller "ing" (Ingrid, Ingvar, Ingegerd, Ingmar). "Åsa" betyder "asagud". "Musik" har att göra med musor, "erotik" med guden Eros, "amorös" med guden Amor, "kronisk" och "kronologisk" med tidsguden Kronos. Planeterna är uppkallade efter romerska gudar. Listan kan göras längre.UPPDATERING: Nu uttalar sig även Lars Johansson om gudanamn utan att gå in på hur många andra ord i Sverige vi använder som är gudanamn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 11 oktober 2012

Varför översätta "Allah" med "Gud"?

En anonym skribent har skrivit den här insändaren i Dagen. Där står det "Varför översätter man i svenska medier namnet Allah med ordet Gud? När man ser och hör i tv-nyheterna att någon ropar Allah akbar så står det översatt som ”Gud är stor”. Det ska översättas korrekt som det heter; Allah är stor. Är det månne experterna på dialog, mångfald och tolerans som vill synkronisera dessa två ord i människors sinnen?"

För det första heter det inte "Allah akbar" utan "Allahu akbar". För det andra: "Allah" ska översättas med "Gud" för att det är det arabiska ordet för "Gud", helt enkelt. Det är en klintbergare att "Allah" skulle vara ett namn på muslimernas gud. Ordet är en assimilation av "al ilah" där "al" betyder "the" (alltså bestämd form) och "ilah" betyder "gud", alltså "Guden". Se sidorna 43-56 i Peter Ljunggrens bok Mina muslimska vänner för källa. När en kristen arabisktalande talar om Gud eller när en arabisktalande ateist säger att hen inte tror på Gud, använder hen ordet "Allah". Detsamma gör anhängare av naturreligioner. Apg 2:11 säger "vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar". Vilket ord tror insändarskribenten att de som talade om Gud på arabiska använde, om de inte använde ordet "Allah"?

Insändaren avslutas med "I detta fall går monoteismen inte att acceptera. Bibelns Gud övergav inte sin älskade Son efter hans seger på Golgata för att sedan ge människorna en ny frälsare 600 år senare. Jesus är Bibelns Guds Son, Alfa och Omega, världens hopp till frälsning!" Man undrar vad insändarskribenten tror att ordet "monoteism" betyder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag 6 oktober 2012

Angående muslimska böneutrop

Moskén i Fittja kommer förmodligen att få tillstånd att ha böneutrop på fredagar, vilket har gett upphov till debatt även på riksplan. Jag håller spontant med Stefan Dayne och övriga fem som skrivit den här debattartikeln att det här är något man bör kunna söka polistillstånd för på motsvarande sätt man söker för annat. Vissa anser att det är självklart att de ska få låta om kyrkklockorna ska få det, andra att kyrkklockorna ska kunna låta då det är tradition. Ytterligare argument som framförts är att det rör sig om verbala budskap vilket är mer påträngande än klockklang. Goda argument allihop. Om 1/1 är en fredag eller om det är en torsdag och det är skottår, så är det 53 fredagar det året. Annars är det 52. Om ett böneutrop är fem minuter (vilket är högt räknat), talar vi alltså om högst 265 minuter om året, eller 4h25min. Timmernabbenkonferensen har brukat hålla på i sex dagar och varit en gång per år. Då mötena har varit i ett tält, har lovsången hörts bland grannarna. Det har varit mer än två möten varje dag, med mer än en halvtimmes lovsång varje möte. Detta gör att lovsången (inklusive det verbala budskapet) har hörts längre tid den veckan än vad böneutropen kommer att höras på ett år. Då Timmernabbenkonferensen hållts i ett villområde och moskén ligger i ett industriområde, berör det fler människor. Till saken hör att vissa av de boende inte var särskilt glada över att ha konferensen där, både på grund av att det lät och av andra skäl. Nu ska visserligen inte Botkyrka kommun hållas ansvarig för vad Mönsterås kommun tar för beslut, men jämförelsen är ändå intressant principiellt. Dessutom används kyrkklockor för att propagera för politiska ståndpunkter. Kan detta ligga under religionsfriheten?

En sak som är betydligt mer relevant än tradition och huruvida budskapet är verbalt eller inte, är vad omgivningen tycker. Om mina grannar har fest en fredag kväll och spelar musik så högt att Polisen ger mig rätt om jag anmäler, men jag inte gör det och några andra grannar spelar musik på exakt lika hög volym en vecka senare exakt lika sent, har jag inte förverkat min rätt att ringa Polisen. Jag kanske helt enkelt tycker bättre om den första musiken eller inte vill stöta mig med första grannen. Samma sak här. Hör med grannarna. Om vissa områden varken kommer att ha kyrkklockor eller böneutrop efter det, medan andra har både och, ytterligare andra har kyrkklockor och kanske några till och med har böneutrop men inte klockor, så är det okej. Om folket får bestämma, kan det också påverka ljudkvaliteten. Jag ger gärna mitt godkännande till det här böneutropet i min närhet, men inte till det här då det sistnämnda är mycket skränigare, så att det skär i öronen. Det första är ändå vackert. (Med reservation för att det kan vara inspelningen som har sämre kvalitet.)

UPPDATERING 20130222: Botkyrka tycker som jag och överlåter frågan till Polisen.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 5 oktober 2012

Hur tänkte man här?

Borås tidning skriver om Miljöpartiets förslag att ge 400 kronor i rabatt till ensamstående föräldrar:

"Skrattarna satte etiketten ”skilsmässobonus” på förslaget. Ett skratt som snart fastnade i halsen när det visade sig att den förälder som flyttar ihop med någon annan blev av med rabatten.
Plötsligt var det barnens bästa att inte ha två föräldrar, om än en som inte var biologisk, utan en pappa eller mamma som förblev ensamstående.
Det sägs att kärleken övervinner allt, men att bli av med 10.000 kronor om året i skattelättnader lär ändå medföra att inte minst föräldrar med låga inkomster får det svårare att se till att pengarna räcker till stövlar, vintermössor och glasögon åt barnen."

Hur tänkte man här? För det första ska barnet ha tillgång till båda sina föräldrar i det här fallet, då det ska växelbo. Det finns inget som säger att det nödvändigtvis blir bättre av att barnet dessutom har bonusföräldrar. För det andra är dessa 400:-/m något man tar igen på nolltid om man tänker på allt man sparar genom att ha två inkomster och dela på kostnader för hyra, el, värme, tv, tidning, bil och annat. Ogenomtänkt ledare.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,