Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

måndag 31 oktober 2016

Kul tankeexperiment om Almedalsveckan

Almedalsveckan är att arrangörerna av den veckan, ger folk möjlighet att arrangera seminarier och att anmäla till Almedalsveckan att man gör det. Då skriver de om det på sin hemsida, samt i Almedalskatalogen. De hjälper inte till att tillhandahålla lokaler eller att få polistillstånd, även om det finns relevanta länkar på deras hemsida. Man måste uppfylla vissa kriterier för att få vara med i listan. Ett kriterium är ”Evenemanget genomförs på en fast plats i Visby innerstad eller dess omedelbara närhet.”

Ett roligt tankeexperiment: Almedalsarrangörerna väljer en kommun (som vi här kan kalla X). Kommunen har minst 100 000 och högst 200 000 invånare. Möjligtvis väljer man Uppsala, fast det bor lite fler där. Kommunen ligger någorlunda centralt i Sverige, och man behöver inte passera vatten för att komma dit. Sedan ändrar man kriteriet ovan till, ”Evenemanget genomförs på en fast plats i Visby innerstad eller dess omedelbara närhet, eller i X kommun.” Man ändrar inget i övrigt.

Om man gör det här, så behöver man självklart inte den här kommunens tillstånd. Mötesfrihet och yttrandefrihet gör att man får göra det oavsett vad kommunen tycker. Man ber dock kommunen om tillstånd ändå. Om kommunen blir så positiv till detta, så att de gör en hemsida, med länkar till lokaluthyrare, hotell, cateringfirmor, polisens hemsida för att söka polistillstånd och sådant, så länkar Almedalsveckan till den sidan.

Vad händer om man gör det här? Det som skulle kunna hända är:

*X får inte ett enda evenemang.
*Almedalsprogrammet i X blir väldigt litet. Det blir bara ett litet bihang till vanliga Almedalsveckan.
*Almedalsveckan i Visby och Almedalsveckan i X, blir ungefär lika stora.
* Almedalsprogrammet i X blir väldigt stort. Tillräckligt många tycker att det är enklare att stanna på fastlandet än att ta sig till Visby, så att Almedalsveckan i X, konkurrerar ut vanliga Almedalsveckan. Almedalsprogrammet i Visby blir därför väldigt litet.
*Vanliga Almedalsveckan blir så utkonkurrerad så att det till slut inte är en enda programpunkt där, utom möjligen partiledartalen, men dem kan man se på tv.

Jag utgår från att nummer 1 och nummer 5 inte kommer att hända. Alltid är det någon som hade tänkt ordna något i X den veckan i alla fall. Vi kan anta att det har ett stort nyhetsvärde att Almedalsveckan gör så här, så alla i kommunen X känner till det här. Vi kan ta Johanneskyrkan i Linköping som exempel. Första och sista söndagen i den vecka som Almedalsveckan är i, brukar man ha en söndagsgudstjänst 18.00, där någon berättar om något socialt arbete hon har gjort. En sådan sak hör hemma i Almedalsprogrammet. Det är gratis att anmäla till Almedalsveckan till och med 2/5 17.00. Har man bara framförhållning, kan man anmäla innan dess. Det finns också folk som vet att Almedalsveckan är död under lördag och söndag. Då kan man veta att det finns folk som bor i X och kommer att vara hemma till lördagen. Man kan ordna programpunkter för deras skull.

Frågan är om Almedalsveckan i X förblir ett litet arrangemang, om det lyckas växa till samma storlek (vilket innebär att arrangörer måste ordna program i båda städerna för att nå ut till alla) eller om det blir så mycket enklare att ta sig till X, så att X blir huvudsakliga platsen för Almedalsveckan och att enbart några få tar sig till Visby.

Jag vet inte vilket som skulle hända.

Läs även andra bloggares åsikter om

torsdag 27 oktober 2016

Bör politiska partier ställa upp i kyrkovalet?

Sent 80-tal. Hedvigs kyrka och Norrköpings rådhus har problemet att deras trådlösa högtalarsystem ligger på samma frekvens, så att man får in sändningar från varandra. Därför låter det så här i kyrkan en gång:

-Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
-Det kan vi i Centerpartiet aldrig gå med på!

Nu kan man kanske säga att alla som skrattade åt ovanstående, inser det absurda i att ett politiskt parti har åsikter om nattvarden, och därför också borde tycka att de inte ska ställa upp i kyrkovalet.

Ett annat argument mot att partier ställer upp, är att människor som inte själva är medlemmar i kyrkan, får inflytande i kyrkan. Centerpartiets partistyrelse har ett visst inflytande över kyrkopolitiken, utan att behöva vara medlemmar i Svenska kyrkan. Man kan också som medlem i Centerpartiet, såväl motionera om kyrkopolitik till partistämman, som att vara ombud och rösta för eller emot dessa motioner. Så sent som i måndags hade Centerpartiets Linköpingskrets ett möte angående kyrkovalet, alla medlemmar välkomna. Där kunde man rösta på kandidater till listorna. Jag tweetade till Miljöpartister i Svenska kyrkan, och frågade om man behöver vara medlem i Svenska kyrkan och/eller Miljöpartiet för att gå med hos dem. Jag fick svaret att man bör vara de två sakerna, underförstått att man inte måste och att de inte kollar.

Vad gäller den senare punkten: De som står på listan är medlemmar i Svenska kyrkan, må vara att de har partipiska från människor som inte är det. Vad viktigare är, de som röstar in kyrkopolitikerna är medlemmar.

Vad gäller den första punkten, när ett politiskt parti ställer upp i kyrkovalet, är det som när ett enfrågeparti ställer upp i riksdagsvalet (eller till landsting, kommun och EU). Man kan ha ett enfrågeparti, bara man har en strategi för hur man ställer sig i övriga frågor. Junilistan är ett enfrågeparti kring frågan att EU inte ska få för stort inflytande. De hanterar övriga frågor så att det står på valsedeln vilken politisk hemvist kandidaterna har. Man kan således rösta på Junilistan och personrösta på den som står en närmast i andra frågor. Annars kan man säga att man röstar med majoriteten i övriga frågor, att övriga frågor är för kohandel, eller så bestämmer man sig för att driva det som man tror att man vinner val på. För att applicera detta på kyrkovalet, vill man ha inflytande i Svenska kyrkan för att använda det till att få upp solceller på kyrktaken, kanske bästa sättet att få det inflytandet, är att gå till val på Alpha-kurser.

Är det ett problem med kyrkovalet att majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar är icke-kristna, vilket innebär att frågor om solpaneler blir viktigare än frågor om nattvard, musik och kurser/grupper? Det hade det kunnat vara om samtliga medlemmar hade röstat och varit insatta i vad samtliga nomineringsgrupper står för. Nu är det ju inte så. Problemet är att nomineringsgrupperna inte verkar intresserade av att nå ut med sitt budskap, alternativt att det inte finns kostnadseffektiva sätt att nå ut, att Svenska kyrkan inte erbjuder forum att nå ut i, samt att folk inte röstar till kyrkovalet ändå. Nu är det naturligt att folk inte röstar, om de ändå inte vet vilken nomineringsgrupp som står för vad.

Det Svenska kyrkan behöver, är forum där nomineringsgrupperna kan få möjlighet att förklara var de står, såväl som att de kommer att ställas mot väggen i frågor som inte är deras hjärtefrågor.

Exempel på vad det skulle kunna vara:
*Valkompasser. Alltså hemsidor där man talar om vad man tycker i olika frågor, sedan talar hemsidan om vilken nomineringsgrupp man står närmast.
* Möjlighet till val-”stugor” fast inte stugor då det är inomhus. Exempelvis kanske en kyrka har huvudgudstjänst 11.00 och någon annan samling i kyrkan 15.00. Låt nomineringsgrupperna ha valbord däremellan. Ställ ett bord per nomineringsgrupp, märk borden med gruppernas namn.
*Debatter och utfrågningar.
*Möjlighet för medlemmar i Svenska kyrkan att skriva motioner som samtliga nomineringsgrupper får ta ställning till hur de hade röstat om den lämnats in ”på riktigt” eller om de tänker ”stjäla” den rakt av. Sedan delar man ut ett häfte med alla svaren, eller bara lägger det på nätet om man vill spara pengar. Kanske ett rutnät på sista sidan, där man kan betygsätta alla svaren, så att man enkelt kan se vilka man har gett högst betyg totalt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,