Beskrivningsbild

Beskrivningsbild
Kontakta mig på danielgiertz caspianandmiranda com

Sökning

Om du har hittat den här bloggen genom att googla och inte förstår varför du fick upp den här bloggen, så skriv det du sökte efter i sökrutan nedan, så hittar du det förmodligen.

Sök i den här bloggen

onsdag 28 december 2011

Johanneskyrkans lovsångsskiva

Fokus är på Gud. Samtidigt har vi med Psaltaren som grund försökt låta våra sånger och texter få präglas av vår erfarenhet. Vi kommer till Gud med tacksamhet, tro och tillbedjan men även med det som är stukat, svagt och syndfullt. Vi har ibland lite slarvigt sagt att lovsången måste få vara "skitig". Gud finns där vi faktiskt är och inte där vi borde vara.

Magnus Tunehag, grundare av Johanneskyrkan

Ovanstående text står i omslaget till Johanneskyrkans lovsångsskiva, som kom ut i somras. Med fraser som "jag stannar och tillber förundrad", "tröstlös grät jag, blev tröstad av dig", "vi vill komma inför Herren med tacksamhet", "skänk mig liv som du sagt", "jag vill bli mer lik dig", "allt jag vill är att komma nära men allt jag har är min brustna själ", "slå din arm omkring mig", "kom till min räddning" och "öppna våra händer för dit verk" lever skivan väldigt väl upp till det. Därför rekommenderar jag den med varm hand. Eftersom skivan redan har sålt i så många exemplar att den är finansierad, går allt man numera betalar för den oavkortat till församlingens sociala och evangeliserande verksamhet. Detta gäller enbart om man köper den från Johanneskyrkan. Köper du den från Johanneskyrkan kostar den 79:- för ett exemplar och 139:- för två. Köper du den från ett förlag kostar den mer än så och enbart 50:- går till församlingen. För att läsa mer om skivan, provlyssna och beställa, klickar du här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 24 december 2011

Monarkin bör moderniseras

Frågan om monarki har återigen aktualiserats genom prinsessans förlovning.

Jag är väl medveten om både argumenten för och emot monarki. Å ena sidan är det en demokratisk princip att man inte ärver ett ämbete, inte ens ett ämbete som inte ger någon egentlig makt. Å andra sidan ger monarkin reklam åt Sverige (bevisligen, inte ens Republikanska föreningen förnekar detta), kungen är en enande symbol för Sverige (kan diskuteras) och det skulle kännas vemodigt om monarkin försvann (min högst personliga åsikt).

Vissa argumenterar också för att arvsmonarkin är gammal svensk tradition. Andra hävdar att monarkin är en kvarleva från den tid då Sverige var en diktatur. Båda dessa påståenden är sanningar med modifikation. Sverige har haft monarki sedan år 970 efter Kristus (enligt sidan 23 i Lars Lagerqvists Sverige och dess regenter under 1000 år, utgiven 1976, förutsatt att Wikipedia har rätt). Arvsmonarki har vi däremot bara haft sedan 1523 och kungen hade faktisk makt fram tills 1917 (Dagens Nyheter). Detta innebär:

1. att valkungadömet både är äldre än arvsmonarkin och är en tradition vi har haft längre (2076 kommer de att vara lika gamla om arvsmonarkin får vara kvar tills dess).

2. att kungen hade makt fram tills 1917, vilket inkluderade makt att benåda brottslingar. Om en kung var misshaglig efter 1523, kunde man prata med kronprinsen och få tillstånd att döda, fängsla eller landsförvisa kungen, så kunde man sedan benådas av den nye kungen.

Det är alltså bara sedan 1917 vi har haft kungar som inte kunnat avsättas alls med mindre de gifter sig fel eller förnekar den Augsburgska bekännelsen. Vi skulle alltså kunna återgå till någon form liknande den vi hade innan 1523 och fortfarande bevara svenska traditioner.

Jag har inget emot traditioner (exempelvis arvsmonarki) om folk vill ha dem, men det ska inte stå i lagen att man måste ha dem. Vi kan jämföra med julbocken i Gävle, julkrubban i Linköping och Vinterljus i Linköping. Det är tradition att man har dem, men det står inte i respektive kommunallagar att de ska finnas, utan det beslutas år från år. Så bör man göra med arvsmonarkin.

Man kan exempelvis ha ett system där regeringen utser en kung eller drottning på 20 år (då vi inte ens folkomröstar om vilka ministrar vi ska ha, eller ens om statsministern, ser jag ingen orsak att lägga pengar på folkomröstning om någon utan makt). När de 20 åren har gått eller monarken har dött, utser regeringen en ny regent. En riksdagsledamot kan rikta ett misstroendevotum mot monarken, men då ska det stå i misstroendevotumet vem man vill ha i stället och 261 ledamoter (75 %) måste rösta för, för att det ska gå igenom. Sedan är det helt okej om regeringen utser Carl XVI Gustav till nuvarande kung, omväljer honom tills han dör, sedan väljer kronprinsessan Victoria till drottning och sedan fortsätter så. Om och när folkopinionen pekar på att man vill ha någon med andra meriter än att vara den som ska väljas enligt successionsordningen, kan regeringen välja någon annan. Om och när opinonen svänger igen, kan man gå tillbaka till att välja från kungahuset. Regeringen kan också hoppa över folk i successionsordningen om man anser en viss tronföljare olämplig. Då hade vi exempelvis haft en utväg om kronprinsessans barn hade fötts med högfungerande autism eller Downs syndrom, eller blivit en "grönsak", vilket inte hände, så vitt vi vet nu (autism syns inte vid födseln). Med tanke på att stödet för republik ökat med 2% per år under 2000-talet och nu ligger på 30% och att ett antal tidningsredaktioner idag ifrågasatt monarkin på ledarplats, kommer frågan säkerligen att bli aktuell i framtiden.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 18 november 2011

Bra initiativ

Idag har Dagens Nyheter en debattartikel om att andra lärare än de som undervisar eleverna, ska bedöma och betygsätta dem. Även SVD skriver om saken. Borde ha ansetts som självklart från första början. Dessutom bör eleven vara anonym för den som sätter betyg. En lärare som betygsätter elever, betygsätter i viss mån även sig själv och skolan, och fördomar kan spela in.

- Rektorer pressar lärare att ge fördelaktiga betyg, enligt ordföranden för Lärarnas RiksFörbund.

- Man har gjort en studie i USA, där flera olika lärare fick rätta en och samma uppsats. Enda skillnaden var att vissa fick höra att uppsatsen skrivits av någon med ett White trash-namn, andra att de skrivits av någon med ett namn vanligt bland icke-Wasps, och andra att de skrivits av någon med ett namn som är vanligt i amerikanska medel- och överklassen. Den sistnämnda gruppen satte högre betyg än de andra två.

- Enligt Filippa Mannerheim var det en gymnasieklass på 32 elever, där många hade fått G för ingenting på högstadiet, och när Mannerheim gav 15 av dem IG (vilket hon hade belägg för att de skulle ha), kallade föräldrarna henne rasist och psykopat.

Anonyma tentor löser problemet med pressande rektorer, pressande elever och elevföräldrar, fördomar, fördomsanklagelser och curlingbetyg.

Uppdatering: Nu skriver även Rasmus Törnblom, Mattias Hallberg, utbildningsutskottet, Mikael Damberg, Carin Stenström och Stefan Caplan om saken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 17 november 2011

Transparens i alla seriösa aktörers intresse

Per Kågesson skriver i DN om kontroll av skattefinansierade privata aktörer. Det är givetvis välkommet. Om jag hade haft en privat vårdcentral som skött sig bra, hade jag givetvis oroats av Carema-skandalen, då detta skapar misstankar mot hela branschen. Eftersom jag inte hade velat förlora kunder, hade jag välkomnat externa granskningsprogram. Därför kommer det här säkert att lösa sig på något sätt.

Vi kan jämföra med religiösa organisationer i USA. Ideella organisationer är skattebefriade i Sverige och i USA, men de måste redovisa vad de gör med pengarna, så att skattemyndigheterna vet att de inte missbrukar systemet. Då USA har en väldigt stark religionsfrihet, behöver religiösa organisationer inte ens göra det. Detta skapar en möjlighet att ha allsköns ministries där mycket pengar går ner i de egna fickorna. Seriösa pastorer och organisationer ser för trovärdighetens skull till att det finns transparens, exempelvis genom att skicka redovisningar till Skatteverket fast de inte är skyldiga att göra det. (Se kapitel 4 i James Randis bok The Faith Healers, utgiven av Prometheus Books.) Andra åtgärder man kan ta, finns listade här.

Det är skillnad mellan vanvård av människor och vanvård av ekonomi, så det går inte att kopiera rakt av, men något motsvarande kommer säkerligen att ordnas här.

Följ ordväxlingen i ämnet, mellan Dagens Samhälle och Dagens Nyheter.

onsdag 12 oktober 2011

Jag vill fortfarande ha en värdig motståndare

I dag skriver Peter Weiderud på DN Debatt om hur Juholt ska hantera sitt Västertorpsgate. Min personliga åsikt är att S inte har råd med ett stolpskott till. De gick bakåt 2002, och förlorade 2006 till stor del på grund av att Göran Persson är en buffel. Tidigare har många slentrianröstat på S, men när det varit internationell kris, har S orättvist fått skulden för detta, och borgarna har vunnit. Sedan har borgarna, även det orättvist, fått skulden för att de inte kunnat trolla med knäna och ordna upp krisen. Därför har de bara suttit en mandatperiod per gång. När nu människor röstade borgerligt 2006 i protest mot Göran Persson, fick Alliansen en chans att visa sina visioner utan en kris, även om det blev kris senare, men här var folk mer medvetna om att det inte var regeringens fel. Sedan spelade säkerligen människors ovilja mot Mona Sahlin in i valresultatet 2010. Videor som denna florerade. Efter en buffel och en slarver som partiledare, har S inte råd att behålla Juholt. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, välj Veronica Palm. Jag vill ha en värdig motståndare.

Uppdatering: Nu skriver även Erik Helmerson om saken.

För övrigt: S har nu ändrat sig om Rut. Jag skulle tro att Rut-frågan var de rödgrönas stora sänke 2010 (större än Mona Sahlin), medan utförsäkringarna var alliansens stora sänke. Får alliansen ordning på de utförsäkrades situation, och S får en bra partiledare, kan valrörelsen bli riktigt spännande 2014. Det kan också göra sitt till om Socialdemokraterna lyssnar på Stefan Stern och inte dömer ut lov (svensk språknorm säger att man inte skriver uttalbara förkortningar med stor bokstav och därför skriver jag inte LOV). Stefan Stern har fått ett svar på sin debattartikel nu.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


lördag 24 september 2011

Förtryck inte änkan och den faderlöse!

"Förtryck inte änkan och den faderlöse" (Sak 7:10, 2 Mos 22:22)

Centerpartiets stämma beslöt i dag att förkasta arbetsgruppens förslag att individualisera föräldraförsäkringen. Dessutom beslöt man att arbeta fram ett annat förslag gällande föräldraförsäkringen fram till stämman 2013. Bra! Både att de förkastade förslaget och att de ska komma med ett nytt.

Anledningen till att jag inledde med citatet att man inte ska förtrycka änkan och den faderlöse är att jag tänker på de barn vars fäder har stuckit, och inte tänker ta mer ansvar än att betala underhåll, och på de barn som har okänd fader. Det här förslaget hade missgynnat "änkan och den faderlöse". Att tala om försäkring är dessutom vilseledande. Försäkrad blir man mot något som man inte rår för (som sjukdom och arbetslöshet), medan föräldraskap vanligtvis är planerat. Den enda som inte rår för sin situation är barnet, och därför bör föräldraförsäkringen vara en försäkring att barnet ska få ett visst antal dagar av föräldrarnas tid. (Och just de graviditeter där fadern är okänd, är graviditeter som vanligen inte är planerade, så just de fall där man med rätta kan tala om försäkring även för modern, är de fall som missgynnar den försäkrade.)

Å andra sidan är många fattigpensionärer kvinnor som tagit ut för mycket föräldraledighet, och därför inte samlat tillräckligt med pensionspoäng. Därför står änkans intresse mot den faderlöses i detta fall.

Bra att partistyrelsen ska se över frågan en gång till, och jag hoppas att det nya förslaget kommer vara ett system som inte kommer att slå mot änkan eller den faderlöse.

Läs om jämställdhetsprogrammet som antogs på stämman.

Uppdatering: Jag kom att tänka på en grej. Sak 7:10 säger i sin helhet "Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra." (Bibel 2000). På stämman förkastades individualiseringen av Föräldraförsäkringen, "check" på änkan och den faderlösa, sedan antogs ett integrationsprogram, "check" på invandraren. Dessutom beslöts att verka för att utreda finansiering av framtidens välfärd, göra det lönsamt att gå från långvarigt bidrags- beroende, och ge samhällslön till permanent arbetsoförmögna, "check" på den fattige. Vad gäller "tänk inte ut onda planer mot varandra", så tror jag inte att de som röstade för individualiseringen, eller förlorade andra omröstningar, sitter och planerar hämndaktioner, så vi kan nog bocka av den punkten också. Där prickade de in hela Sak 7:10. Lite kul, tyckte jag.

Tidningar som skriver om beslutet:

Aftonbladet, Arbetarbladet, E24, Corren, Dagen, Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Kuriren, Ltz, Metro, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten, Nyhetspressen, Östersundsposten, Smålandsposten, Sundsvalls Tidning, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Sydsvenskan, Västebottenskuriren, Västerbottens Länstidning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 15 september 2011

Därför funkar inte kryptiska statusar

Uppdatering: Om man vill starta sådana här kedjestatusar, bör man åtminstone stå för att man tycker att det är en kul grej. Varför låtsas att det gör någon skillnad för människor med autism?


1. Jag hittade precis en ekorre i min bil!
2. Jag använde just mina barn för att komma ur en fortkörningsbot.
3. Hur blir man av med fotsvamp?
4. Alla mina bh:ar saknas!
5. Jag tror att jag just accepterade ett frieri nätet ?!
6. Jag har beslutat att sluta bära underkläder.
7. Det är bekräftat att jag kommer att bli en mamma / pappa.
8. Jag har fått en prov audition på talang!
9. Jag har accepterats till Sveriges mästerkock.
10. Jag ska skaffa en apa!
11. Jag kissade just på mig!
12. Verkligen funderar på att skaffa rump implantat!
13. Jag vann 10000 på en triss!
14. Vi flyttar till Vermont i slutet av året!
15. Majonnäs på Reese jordnötssmör koppar är sååå bra!
16. Jag har just blivit antagen till halv åtta hos mig.


Uppdatering: Jag ser att folk hittar den här bloggposten genom att googla "statusar". Det kanske är en sida som den här ni letar efter.

I början av 2010 cirkulerade ett kedjebrev om att tjejer skulle skriva sin BH-färg i FB-statusen, och inte berätta för killarna vad det syftade på. Om det mot förmodan är någon som har missat detta, finns info här. Efter detta har det kommit massor av uppföljare, som meningar som bygger på födelseår och vilken tröja man har på sig, var man tycker om att ha handväskan, och nu senast skonumret följt av ordet "cm", och sedan hur lång tid man tar på sig att tvätta håret (alltså exempelvis "39 cm 5 min").

Kedjebrevet om BH-statusarna var en veritabel succé. Den 5/1 2010 var det massor av tjejer som skrev färger i statusfältet, och många killar var riktigt konfunderade över det, och när de fattade att det rörde sig om ett kedjebrev, var en del jättenyfikna på vad det handlade om. Enligt länken ovan, var det män som formligen slet av flickvännerna tröjorna för att se vilken BH de hade på sig, tjatade på dem, eller kittlade dem tills de berättade. Vissa killar trodde att det handlade om favoritfärger, och skrev färger i sina statusar, vilket tjejerna (och senare de själva) kunde skratta gott åt. Vid 22-tiden på kvällen visste typ alla killar vad det syftade på men det var kul så länge det varade. (Jag är medveten om att alla inte tycker att det var kul ens första gången. Se exempel här, även kommentarerna.)Däremot kommer inga copycats att lyckas med något liknande, och jag ska förklara varför:
hemliga militärprojekt är sällan kända inom hela statsapparaten, av exakt samma anledning som gigantiska konspirationer är så osannolika: de skulle inte vara hemliga speciellt länge.
(Jerkert, Jesper, Vetenskap eller villfarelse, Leopard Förlag 2005, sid 162)

Om man får tro ovanstående citat, så ser alltså amerikanska militären till att inte ens alla militärerna får reda på militärhemligheter, utan räknar med att om ett visst antal människor får reda på något, så sprids det snart till allmänheten. Nu talar vi alltså om topphemligheter, som kan leda till massmord om fel människor får reda på det, och där den som skvallrar får fängelse eller dödsstraff. Då kan vi tänka oss hur stora chanser en kryptisk status om exempelvis BH-färger har att förbli hemlig. En sådan här sak kommer inte att vara hemlig länge. Hoppet står till att statusarna hinner spridas, och vara ute ett tag, innan läckan kommer, vilket inte går:

- För det första har Facebook ändrats. I början av 2010 fanns det en länk i vänsterspalten, där man kunde se allas senaste statusar, och se om alla tjejer skrev samma sak. Numera ligger statusarna bland alla foton och länkar och logginlägg och nyheter.

- För det andra så hade BH-skämtet nyhetens behag, varför de flesta tjejer skrev i statusen, och skickade vidare. Numera är folk mer trötta på sådant här, och därför sprids det betydligt långsammare.

-För det tredje är folk mer benägna att skvallra, eftersom de är trötta på det. De kan skvallra genom att skriva "Nej jag tänker inte skriva ut min skostorlek och hur lång tid det tar för mig att fixa håret som nån "girl code"-grej med sexanspelningar." i sin status, eller genom att lägga det på sin blogg, så att det blir sökbart.

Därför kommer det dröja omkring en vecka innan en kedjestatus har fått tillräcklig spridning för att "oinvigda" ska börja undra över det, och då hittar de det efter 10 sekunders googlande.Så lägg ner, både tjejer och killar. Det kommer inte att fungera fler gånger.

Uppdatering: Den nya dumheten är tydligen att tjejerna ska skriva frukter, som syftar till vilket civilstånd de har. Jag passar på att spoila det också:

Blueberry: I'm single
Pineapple: its complicated
Raspberry: I'm a touch and go woman
Apple: Engaged
Cherry: In a relationship
Banana: I'm married
Avocado: I'm the "other one"
Strawberry: Cant find the right one
Lemon: Wish i was single
Grape: wants to get married.

Min översättning, med kommentarer:

Blåbär: Jag är singel.
Ananas: Det är komplicerat.
Hallon: Jag är en "touch and go"-kvinna.
Äpple: Förlovad.
Körsbär: I ett förhållande.
Banan: Jag är gift.
Avocado: Jag är "den andra kvinnan" (Finns det någon som är så puckad att hon skriver det i statusen, när hon borde inse att det kommer att komma ut?)
Smultron/Jordgubbe: Kan inte hitta den rätta.
Citron: Önskar att jag var singel. (Se kommentar till avocado.)
Druva: Vill gifta mig. (Då druva heter "grape" på engelska, kommer säkert en och annan kvinna att felöversätta och skriva "grapefrukt".)Uppdatering igen: Här är nästa virus. Nu ska tjejerna skriva sina födelsedatum, men koda det så att det verkar som att de är gravida:

Minns ni leken vi lekte förut om BH:ar och handväskor? Nu är det dags för en ny lek! Enda regeln är att ni inte får berätta för era män vad det handlar om

Idén är alltså att ni ska välja månaden och dagen ni är födda och byta ut månad mot hur många veckor ni gått och dagen mot vad ni är sugna på. Skicka detta till alla era kvinnliga vänner så får vi se hur stort detta blir!

Ni ska alltså skriva; Jag är i vecka (din månad) och är sugen på (din dag)!! som status.
Exempel: 14:e februari blir = Jag är i vecka 2 och är sugen på mintchoklad!!


Månader:
Januari - Vecka 1
Februari - Vecka 2
Mars - Vecka 3
April - Vecka 4
Maj - Vecka 5
Juni - Vecka 6
Juli - Vecka 7
Augusti - Vecka 8
September - Vecka 9
Oktober - Vecka 10
November - Vecka 11
December - Vecka 12

Dagar:
1 - Chokladpraliner
2 - Fruktnappar
3 - Kit-Kat
4 - M&M:s
5 - Tomater
6 - Glass
7 - Mjölk
8 - Dumlekola
9 - Jordnötter
10 - Köttbullar
11 - Lakrits
12 - Tuggummi
13 - Mums-mums
14 - Mintchoklad
15 - Twix
16 - Ost
17 - Kola
18 - Risi-frutti
19 - Banan
20 - Ättiksgurka
21 - Kycklingvingar
22 - Choklad
23 - Hallonbåtar
24 - Sega råttor
25 - Jordgubbstårta
26 - Apelsiner
27 - Kinderägg
28 - Havreflarn
29 - Kexchoklad
30 - Fiskpinnar
31 - Ben & Jerry´s

Här är nästa cancersvulst:

(Till koalorna: men bli det då. Till hundarna och kaninerna: bör ni gå ut och berätta det? Jag undrar om sådana här kedjebrev startas av kvinnor som misstänker att deras män är otrogna med en viss kvinna, och startar brevet för att hon ska försäga sig.)
JAG HAR ETT LEJON SOM MASKOT: jag är singel
JAG HAR EN VARG I MITT RUM: jag har sällskap
JAG HAR EN HUND I MITT KYLSKÅP: jag är en kvinna med två relationer
JAG HAR EN KO I BADRUMMET: jag är gift och lycklig
JAG HAR EN KANIN I FRYSEN: jag är "den andra kvinnan"
JAG HAR EN SPINDEL I ÖGAT: jag hittar inte den rätte
JAG HAR TVÅ HUNGRIGA ANKOR: singel men går från parti till parti
JAG HAR EN KOALA I UGNEN: jag önskar jag vore singel
JAG VILL HA EN ELEFANT I MITT SKÅP: jag skulle vilja gifta mig i år
JAG VILL HA EN MASKOT: jag är änka
JAG VILL HA EN RAKAD HUND: nyligen separerad
JAG GILLAR VITA KATTER: jag föredrar yngre män
ME GUSTAN GATOS NEGROS: jag föredrar lite äldre män

Uppdatering 17/11 2011: Nu kommer jag inte på fler fula ord. Jag har eskalerat från "dumhet" till "virus" till "cancersvulst". Hur som helst så är nästa kryptiska status att man ska skriva "Jag ska bo i X i Y månader", men byta ut X mot den stad som motsvarar födelsemånaden enligt nedanstående lista, och Y mot födelsedatum:

Januari – Mexico
Februari – London
Mars – Miami
April – Dominikanska Replubliken
Maj – Frankrike
Juni – St Petersburg
Juli – Österrike
Augusti – Tyskland
September – New York
Oktober – Amsterdam
November – Las Vegas
December – Colombia


Sedan ska visst tjejer skriva hjärtan i varandras loggar också, och inte förklara för killarna varför de har så många hjärtan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Här är en rolig tråd som skapats nyligen. Påpekas bör att alla i tråden utom jag, är tjejer.


Jag får tydligen revidera att det inte funkar. Ibland blir det kul, även om det inte funkar som att tjejerna förvirrar killarna. Här är fortsättningen på diskussionen. Fortfarande jag som är enda killen, förutom MT1, som betyder "make till person 1".


onsdag 31 augusti 2011

Media har inte valt Annie

Nu har valberedningen beslutat att föreslå Annie Lööf som ny partiledare. Rune Lanestrand har skrivit en debattartikel där han hävdar att det är media som har utsett Annie Lööf. Hans artikel kan läsas här, här, här, här och här.

Det är absurt att tro att medierna skulle ha sådant inflytande över ledande politiker. 24 av 27 distrikt har förordat Annie Lööf, medan enbart 1 distrikt har förordat någon annan. Vill Lanestrand påstå att politiker som känner både Lööf och Hatt, arbetar dagligen med politiska frågor, och har hört vad dessa har sagt i utfrågningar, enbart har gått på vad tidningarna har sagt, bör han ha mycket på fötterna, vilket han inte har visat att han har.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

lördag 13 augusti 2011

Dagens citat

Samtal mellan Reagan och Gorbatjov, medan de var presidenter:

R: USA är ett fritt land. Vem som helst kan komma in på mitt kontor i Vita Huset och säga rätt i ansiktet på mig att han eller hon inte gillar hur jag styr landet.
G: Så är det hos oss också. Vem som helst kan komma in på mitt kontor i Kreml och säga rätt i ansiktet på mig att han eller hon inte gillar hur du styr USA.

Ta det med en nypa salt, men enligt http://www.dagen.se/blogg/utrikesbloggen/2011/08/politisk-humor-la-gorbatjov ska det här samtalet verkligen ha ägt rum.

måndag 1 augusti 2011

Bögen, braten, bonden, Maud

På Cufs träffar har de brukat sjunga "Bögen, braten, bonden, Maud (bonden, Maud), Bögen, braten, bonden, Maud (bonden, Maud), de finns alla i vår medlemskår. Bögen, braten, bonden, Maud (bonden, Maud)" (på "huvud, axlar, knä och tå"-melodin). Om Anna-Karin Hatt tar över efter Maud Olofsson, kan man i stället sjunga "Hatt" i stället för "Maud". Men vad gör man om Anders Jonsson eller Annie Johansson tar över? Man kan naturligtvis fortsätta sjunga om Maud, som ju inte kommer att gå ur partiet, men det vore bättre att lägga in nya partiledaren. Det blir dock problematiskt, då "Anders", "Jonsson", "Annie" och "Johansson" inte går in i melodin. Det har Annie Johansson tänkt på, och därför gift sig och tagit efternamnet Lööf. Då återstår bara att ta ställning till hur vi gör om Anders Jonsson tar över partiledaruppdraget.

torsdag 28 juli 2011

Protestera mot avvisning av Misha

Jag har uppdateringen överst. Den ursprungliga artikeln är längre ner.

Uppdatering gjord 28/7: Avvisningen av Misha är uppskjuten. Det innebär att det finns tid att protestera mot avvisningen. Man kan skriva exempelvis så här: "Varför tänker ni avvisa Maria Ivicz klient Misha till Iran? Ni vet att man riskerar dödsstraff i Iran om man lämnar islam. En polis har till och med sagt att han bör ljuga om sin tro när han kommer hem. Enligt artikel 18 i FNs konvention om mänskliga rättigheter har man rätt att utöv sin tro offentligt. Måste han ljuga om sin tro, så är han förföljd i det landet och har rätt att söka asyl. Dessutom har han funnits med på bild i svenska medier, vilket Irans ambassad förmodligen har meddelat Iran om."

Man kan kopiera ovanstående text, eller skriva något eget, och skicka till Asylprövningsenheten Box 507 169 29 Solna eller skriva här eller faxa till 08-593 611 01 eller använda den här hemsidan för att faxa via nätet.

onsdag 20 juli 2011

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, artikel 18.

Kan man säga att man inte är förföljd i ett land , om man kan leva där som kristen, förutsatt att man inte lever ut sin tro eller berättar att man är kristen? Definitivt inte. Ändå är det precis det migrationsverket uttryckligen uppmanar Misha att göra när de skickar tillbaka honom till Iran. Läs mer om det här. Det är bra att människor demonstrerar mot det.

Relaterat:

SD anser att stöd för mänskliga rättigheter ska underställas kommersiella hänsyn, och att Sverige och EU bör stödja Rysslands attacker mot sina grannländer. Då får Sverige hit flyktingar, och då har SD något att gnälla över.

Finland ger invandrare bruna id-kort, medan etniska finländare får blå, och de bruna ska inte gälla som resedokument i EU. Detta gäller invandrare som har accepterats som medborgare.

tisdag 19 juli 2011

Ny Demokrati all over again

Moderaterna har skapat en blogg där de räknar samman vad Juholt har sagt att han tänker genomföra och hur mycket det kan tänkas kosta. Detta har de gjort för att han inte ger minsta vink om hur hans idéer ska finansieras. Han kommer naturligtvis att antingen höja skatterna, dra ner på något annat eller svika sina vallöften. De två förstnämnda alternativen är så klart helt okej om det är vad skattebetalarna vill, men då ska han vara ärlig med det. De som har hand om bloggen, har gjort överslag på siffrorna, då Juholt själv inte har preciserat sig.

Och hur har Socialdemokraterna svarat på detta? Har de sagt att siffrorna är felaktiga? Har de sagt hur det ska finansieras? Nej. Carin Jämtin har skrivit en artikel till Aftonbladet där hon hävdar att man helt enkelt inte får säga så här, oavsett om det är sant. Negativa kampanjer gör politiken tramsig, hävdar hon. Känns tänkandet igen? Ny Demokrati gjorde samma sak på sin tid. Mer pengar till allt och lägre skatter, men de kunde inte svara på hur det skulle finansieras. Se det här klippet.

Andra saker som Jämtin skriver i sin artikel är att man ska föra samtal, få förståelse för varandras hjärtefrågor, och lyfta fram idéer och positiva förslag. Moderaterna har försökt föra samtal. De har frågat Juholt och Socialdemokraterna hur mycket de räknar med att Juholts förslag kostar och varifrån pengarna ska tas. Det är Socialdemokraterna som inte vill föra samtal. Som Jämtin skriver i sin artikel "[m]an får (...) ställa kritiska frågor när man inte är nöjd". Det är det den här hemsidan gör, men Jämtin och Juholt vill inte svara. Vad gäller att lyfta positiva förslag, så har varenda bloggpost på "Juholts sedelpress" en länk där de skriver hur Moderaterna vill göra i stället.

Och vilka är för resten Socialdemokraterna att tala om negativa kampanjer? De som själva hade en kampanj där de hade upp-och-nedvända bilder på Alliansens partiledare, med ord som "dunderdumt" och "helsjukt"? Ja, jag vet att det var LOs kampanj, men S tog inte avstånd, och de använde broschyrer med de här bilderna i sin egen kampanj.

Läs gärna Arkelstens svar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

onsdag 6 juli 2011

Nudist för rätten att täcka ansiktet

"Att vara liberal är att vara för öppenhet och frihet, frihet för den som vill att dölja sitt ansikte t ex.

Samtidigt innebär faktiskt ett val att inte visa sitt ansikte att man begränsar andra människors frihet att kommunicera med den dolde i högst väsentlig grad.

Samhället har i många sekler haft två praxis vad gäller klädkod, dels att inte gå utan kläder, dels att inte dölja ansiktet för varandra."
(staffandanielsson.blogspot.com/2009/10/att-dolja-ansiktet-hos-aschberg-i-tv-8.html 110705)
Argumenten är alltså 1) att man inskränker möjligheten att kommunicera, och 2) att samhället i århundraden haft praxis att förbjuda nakenhet och maskering för ansiktet.

Det första påståendet är väldigt tveksamt. Människor kommunicerar i dag i stor utsträckning via communities som Facebook, och på diskussionsforum. Universitet erbjuder distanskurser. Man mailar varandra. Allt detta går bra. Det finns blinda människor, som fått lära sig att förstå känslor utan att se ansiktet på folk. Vissa människor med Aspergers har svårt att känna igen ansiktsuttryck. Kommunikation står och faller inte med att se ansiktet. Eller borde det vara förbjudet att undvika ögonkontakt också?

Även det andra påståendet är tveksamt båda vad gäller sanningshalten i det, och vad gäller hållbarheten om det är sant. Mycket har varit olagligt alternativt socialt icke accepterat under århundraden, utan att det för den skull har varit rätt att förbjuda det. Exempelvis att ha byxor om man är tjej, eller att som tjej visa håret (var tabu även i Sverige för 200 år sedan). Andra exempel är att ha en religion som staten inte godkänner. (Var inte tillåtet i Sverige innan 1951.) Om man anser att man kan kalla sig liberal, med förbehållet att man kan förbjuda något om det av tradition varit förbjudet i århundraden, har ordet förändrats till oigenkännlighet. Dessutom känner inte jag till att Sverige traditionellt har haft ett förbud mot maskering. (Därmed inte sagt att det inte har varit det, men jag tror inte på det utan källa.) När blev det lagligt i så fall? Det är inte ens sant att det varit praxis i Västeuropa i modern tid att förbjuda vare sig maskering eller nakenhet. "Veckans kanin" hade inte varit lagligt om vi haft maskeringsförbud, och idén kommer från Nederländerna, så uppenbarligen är det lagligt även där. Vad gäller nakenhet, så är det lagligt i Spanien att vara naken på staden. Därmed inte sagt att det är vanligt, men det är lagligt.

Och så till varför rubriken är relevant. Jag är nudist och krokimodell, och känner mig bekväm med att vara naken bland folk, men jag kan respektera att andra inte känner så, och hade respekterat nakenvägrare även om de inte utgjort majoritetssamhället. Då kan jag också respektera om vissa går ytterligare ett steg och vill täcka ansiktet. Svenskar i allmänhet hade förmodligen velat behålla att par shorts på om de hade tvingats fly till en ursprungsbefolkning där alla går nakna, även om det hade ansetts konstigt, och jag anser att det vore trångsynt av ursprungsbefolkningen att inte förstå det. Jag behöver inte gå så långt (mentalt och kulturellt) som till en ursprungsbefolkning för att få ett exempel. Även i Brasilien är normen att vara naken, enligt denna hemsida, och i Tyskland bastar man nakna tillsammans, båda könen. Många svenskar hade säkert krävt att få ha badkläder i en unisexbastu, alternativt valt att inte basta. Även detta bör tyskar respektera.

Den som själv inte går med på att vara naken, oavsett hur naturligt alla andra tycker att det är, bör respektera den som inte vill visa ansiktet, oavsett om denne motiveras av religion, kultur, moral eller känslor.

Relaterat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

måndag 4 juli 2011

Hur ser vi på bröst i andra sammanhang?

Nu har frågan om offentlig amning återigen aktualiserats. En kvinna har avvisats från ett café för att hon ammade. Här är en artikel med andra exempel på amnings- och barnfientlighet. Ta en titt på den här bilden. Man ser vanligtvis mindre av en kvinnas bröst än så när hon ammar, och det är ändå något hon gör en liten stund, men urringning har man hela kvällen. Varför anses just amningen så känslig? Varför är det mer okej att visa brösten för att visa brösten, än för att amma? Kan det vara för att män inte vill påminnas om att bröst inte enbart är till för skönhetens skull, och för att kvinnor inte vill att deras män ska påminnas om det? Jag säger inte att det måste vara så. Jag nämner det som en tänkbar förklaring. Om någon annan har andra förklaringar, så står kommentarsfältet öppet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 30 juni 2011

En beskrivning av bloggen

Jag som har bloggen är centerpartist, vilket lyser igenom i blogg- inläggen. Att jag är kristen avspeglas också ibland.

Bloggen försvarar en marknadsliberal samhällssyn med betoning på en liberal arbetsmarknad. I övrigt berör den flykting- och invandringsfrågor, kristna ämnen, välfärdsfrågor, kvinnofrågor och mänskliga rättigheter. Jag tar mig också friheten att skriva om vadhelst jag vill, oavsett om det faller inom ovanstående beskrivning eller inte.

Prenumerera på den här bloggen.

Några rekommenderade inlägg:

Nakenhet
Om bostadsbrist
Flexibel arbetsmarknad bättre än muslimsk helgdag

lördag 18 juni 2011

Tre censurerar Coca-Cola-kritisk sida

Jag försökte precis skicka ett mail, och i det mailet ha med Internetadressen till Killercoke. Mailet gick inte att skicka, då Tres SMTP-servrar vägrade ta emot det. Jag experimenterade med vad det var i mailet som SMTP-servrarna inte accepterade. Det enda som avgjorde om mailet gick att skicka eller inte, var om den adressen var med. Varför accepterar de inte den?

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Rolig gissningslek

Här hittar du en rolig gissningslek, där man får se några bilder, och gissa varifrån de är.

söndag 12 juni 2011

Ny diktbok

Det är tillsammans vi ska göra det
röja en framkomlig stig
bland allt världsbråtet
säga: Kom nu, vi har längtat!

jag har låtit mig över till dig
mot dig vill jag slipa mina sår
mina kantiga anspråk
jag vill ådra mig med dig
och slå mina rötter vid dina

se på oss som jordiska
med dimmiga fötter
och Gudssånger i bröstet
när vi äter, leker och behöver
i samma väntan, du och jag
Dikten är ett utdrag ur den nyutgivna diktboken Den Låga Platsen, skriven av Elin Nicklasson. Vill du läsa mer ur boken, kan den beställas här.

lördag 11 juni 2011

Dialog är bättre än att skrika slagord

På nationaldagen i måndags bad kristna över hela Sverige för situationen i Sverige. I Göteborg kom det anarkistiska motdemonstranter som inte riktigt lyckades få fram exakt vad det var de demonstrerade emot, om man får tro Dagens och Världen I Dags rapportering. Jag tycker att det är dålig journalistik av båda tidningarna att inte försöka intervjua motdemonstranterna. Å andra sidan verkar inte motdemonstranterna ha varit intresserade av att göra sig förstådda, eller för den delen att försöka sätta sig in i hur bedjarna tänker. Jag har inte lyckats hitta videoklipp från årets motdemonstration, men de har motdemonstrerat varje år sedan 2009, enligt Sverigebönen, och här är deras egen film från 2009. Enligt den filmen, och enligt Dagens rapportering från i år, skrek de skällsord och påstod att deltagarna var rasister och Sverigedemokrater. Detta trots att man från scenen bad för ett mångkulturellt samhälle, och för att flyktingar ska få stanna. Eftersom Sverige skickar flyktingar i döden, är man rasist om man ber för att Sverige ska sluta göra det, får man anta att de menar. De delade inte ut några flygblad, där de klargjorde vad de menade. De har inte kommenterat Dagens eller Världen I Dags artiklar om det, eller bloggat och Twinglylänkat. De har inte heller skrivit någon debattartikel, så vitt jag vet. Dagen hade säkerligen tagit in den.

Så ni motdemonstranter, om ni läser det här: Kommentera Dagens artikel i frågan. Blogga och länka till artikeln. Skriv en debattartikel. Och nästa år, dela ut flygblad, och kräv att få prata med journalister. Eller kan det möjligtvis vara så att ni inte vet själva vad ni menar?

Andra exempel på folk som skrikit slagord, eller gjort andra obegripliga eller bara otrevliga aktioner och uttalanden:

En "munk" (eller snarare eremit, då munkar är i kloster), har gått mellan olika pingstkyrkor, och stört gudstjänster med att skrika "förbannad vare denna församling" och har inte gått med på tidningsintervjuer eller debatter. Han har vid något tillfälle angett att han är kristen munk, och vid andra tillfällen att han inte är kristen, men humanist. Han anser att församlingarna har en utsugande livsstil. Anders Ekstedt från pingstkyrkan i Linköping, har sagt att hade munken bett att få säga något, hade det gått bra, men det hade nog inte varit aktuellt för honom.

En fredlig manifestation mot antisemitism, rasism och islamofobi blir 2002 brutalt attackerad med påkar och antisemitiska slagord, av en propalestinsk grupp, enbart för att manifestationen är mot antisemitism.

Simon Fors, vänsterpartistisk landstingsledamot i Norrbotten, har skrivit att han hatar moderater, och att de förtjänar bly. Klockrent av moderaten Jesper Sandström att svara med ett kärleksbrev.

En nazistisk grupp har satt upp klistermärken med texten "Disciplinerad fanatism". Tror de att folk kommer tänka "men så har jag alltid tänkt, jag går med i den gruppen"?

Vänsterextremister sprutade röd sprayfärg på en bankomat 1995. Jag är tillräckligt insatt för att förstå att de menar att kapitalismen har blod på sig, men det förstår nog väldigt få människor. Tydligen var de tillräckligt nöjda med sin insats för att skriva pressmeddelande till en anarkistisk tidning om det också. (Brand nr 1 1996, sid 30)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , .

lördag 14 maj 2011

LOL

Vänsterpartisten Rossana Dinamarca skriver i Aftonbladet att skolan blir bättre om fler lektioner införs, och läxor avskaffas. LRF är inte förtjusta över idén.

Oavsett vilken sida man står på, är följande mening intressant:

Skolan har ett ansvar att lära eleverna Nissan, Ätran, Viskan och Lagan.

Det vore bra om hon själv kunde det hon tycker att man ska ha lärt sig i skolan. Man säger "Viskan, Ätran, Nissan, Lagan" för att få dem i geografisk ordning. Dessutom är frågan varför Hallands floder ska anses så viktiga. Det har blivit en faktoid att man ska känna till dem, bara för att det finns en kom-ihåg-ramsa (Vi ska äta, ni ska laga.). Annars har man ingen nytta av att kunna dem. Norrlands floder är exempelvis mycket större. Man kan lika gärna hävda att alla ska kunna Östergötlands kommuner. Hade varit bättre om hon som exempel hade valt grundläggande mänskliga rättigheter, eller 10 Guds bud, eller vad 1984 handlar om.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 8 maj 2011

Flexiblare arbetsvillkor kan lösa problemet

Detta har hänt:

Carin Jämtin har föreslagit att en muslimsk högtid ska bli allmän helgdag i Sverige. (1)
Helle Klein har gett sitt stöd till förslaget. (källa)

Abd al Haqq Kielan (ordförande, Svensk islamisk samling) har sagt att det vore en oerhörd landvinning. Christer Sturmark (ordförande, Humanisterna) har sagt att en bättre lösning vore att ge alla en pott av helgdagar. Lennart Molin (ordförande, Sveriges kristna råd) har sagt att det i alla fall borde utredas om en pott är den bästa lösningen. Abd al Haqq Kielan tycker inte att en pott är en bra lösning, då det inte ger arbetsgivaren en chans, och därmed inte är bra för samhällsekonomin. (källa)

Carin Jämtin har sedan tagit tillbaka förslaget. (2)

Peter Weiderud har gjort ett utspel liknande Carin jämtins. (källa)

Elisabeth Sandlund har kommenterat Peter Weideruds utspel. (källa)

Jag har förståelse för att det finns de som vill vara lediga andra dagar än vad majoritetssamhället vill, och samtidigt har Kielan helt rätt i att det kan leda till en ohållbar situation för arbetsgivaren. Lösningen är att varje arbetsplats bestämmer själv vilka villkor som gäller där. På vissa arbetsplatser fungerar det inte att någon vill jobba när inte de andra vill det, exempelvis en affär som har stängt på helgdagar, eller en fabrik där bara två personer vill arbeta på julafton. Då hjälper det inte att den som vill vara ledig på eid il-fitr, kan jobba på julen i stället. På andra arbetsplatser är det däremot ett gissel att det finns dagar då alla vill vara lediga, fast verksamheten måste fortgå. Här är ett exempel på det.

Därför bör varje arbetsplats själv kunna bestämma hur de vill lägga upp ledigheten. På de arbetsplatser där det är bra att folk är lediga på olika dagar, blir det inte ett problem att någon vill vara ledig på en muslimsk dag. Däremot ska inte en affär behöva pussla med en massa olika ledigheter.

Sedan kan det finnas företag där de vill att alla ska vara lediga på samma dagar, men inte på de konventionella. Då ska det också vara okej. Om en privatperson öppnar en butik utan anställda, kan denne givetvis välja att ha öppet under storhelger, och ha stängt andra dagar (exempelvis eid il-fitr, jom kippur, lövhyddohögtiden, internationella kvinnodagen, internationella mansdagen, Aspergerdagen, semmeldagen, alla hjärtans dag, FN-dagen, ortodoxa påsken eller den egna födelsedagen). Detta kan vara antingen för att innehavaren vill fira de dagarna, eller för att det är lönsamt att ha öppet när andra butiker inte konkurrerar, eller för att kunna handla när andra affärer har öppet. Om butiken sedan går bra, så att ägaren behöver anställa, bör han eller hon ha rätt att även fortsättningsvis ha helg på samma dagar som innan, utan att behöva betala ob för det. Den som vill vara ledig över jul, kan söka sig till en sådan arbetsgivare. Den som vill vara ledig på lövhyddohögtiden eller alla hjärtans dag, kan hitta en sådan arbetsgivare, eller starta eget.

Ta därför bort alla röda dagar, och ge i stället arbetsgivaren en pott på 13 dagar att göra röda.

1. SvD Exp DN

2. Dagen DN SvD Metro GP NSD ÖP

lördag 7 maj 2011

Sanningen ligger förmodligen någonstans däremellan

SVT uppger att Egmont tänker ge ut en tjejtidning och en killtidning. Den här bloggen tycker att det är fruktansvärt, och att det konserverar könsroller, medan den här bloggen tycker att det är helt oproblematiskt att de gör det. Läs gärna båda bloggarna, och bilda en egen uppfattning.

F! skriver att Egmont själva beskriver tidningarna så här:
Emma vänder sig till flickor i åldern 6-9 år, ”Den är pysslig och tjejig med fokus på kreativitet och kunskap på ett charmigt och glatt sätt.” GOAL Junior däremot är ”en cool fotbollstidning för killar i åldern 6 till 10 år. Tidningen presenterar mängder av spännande fakta och bilder om superstjärnorna och deras lag på ett fräckt och explosivt sätt, som garanterat tilltalar yngre fotbollstokiga killar.
Pär Ström skriver: För övrigt är det ju inget som hindrar en fotbollsintresserad tjej från att köpa Goal Junior – och vice versa.

Vice versa kan i och för sig kännas problematiskt, med tanke på att tidningen heter Emma. Dessutom kan det kännas jobbigt för båda könen, när Egmont så tydligt utpekat tidningarna som tjej- och killtidningar. I stället för att göra som uppropet som F! skriver om och lägga ner planerna på dessa tidningar, kan man ha dem kvar, och behålla innehållet, men göra dem till synes könsneutrala. En sådan här beskrivning skulle man kunna ha (om Emma får heta Kim i stället):
Kim vänder sig till barn i åldern 6-9 år, ”Den är pysslig med fokus på kreativitet och kunskap på ett charmigt och glatt sätt.” GOAL Junior däremot är ”en cool fotbollstidning för barn i åldern 6 till 10 år. Tidningen presenterar mängder av spännande fakta och bilder om superstjärnorna och deras lag på ett fräckt och explosivt sätt, som garanterat tilltalar yngre fotbollstokiga.
På det sättet kan man behålla sina målgrupper, samtidigt som man inte stöter bort dem som vill köpa "fel" tidning.

Citat på Internet

"Problemet med citat på Internet, är att man inte kan veta om de är autentiska." (Abraham Lincoln)

Läs mer här.

fredag 29 april 2011

Agera mot utvisningsbeslut

Läs detta och klicka sedan här för att protestera mot beslutet.

torsdag 28 april 2011

Jag drar mitt strå till stacken

Enligt Dagen och Sveriges Radio, har Pontus Löf startat en kampanj för att förhindra självmord. Googlar man det ordet i dag, kommer självmordsförhärligande upp bland de första träffarna. Därför går kampanjen ut på att så många som möjligt länkar till självmordsguide.se, så att den sidan kommer upp bland toppträffarna i stället, eftersom Google rankar utifrån hur många som länkar till sidan. Självmordsguide.se är en sida som innehåller telefonnummer till hjälplinjer för självmordsbenägna. Därför bidrar jag till den kampanjen. Länken kommer här: självmord

Lägg upp den länken på din blogg eller annan form av hemsida också. Det bästa är om du använder ordet "självmord" i länktexten.

En annan sida som förtjänar att få uppmärkamhet är den här sidan, som tar upp hur det känns att förlora ett syskon. Eftersom jag själv vid ett tillfälle fått prata förstånd med en tjej som övervägde självmord, och hennes "huvudargument" var att hennes vänner och familj klarar sig bättre utan henne, behöver det uppenbarligen påpekas att man inte känner så när man förlorat en närstående, även om den närstående skulle vara socialt osmidig.

Och en dialog värd att citera i sammanhanget:

JONATHAN: Stop saying my name like we're friends! We're not friends! You all think I'm an idiot! A short idiot!

BUFFY: (matter-of-factly) I don't. I don't think about you much at all. Nobody here really does. Bugs you, doesn't it? You have all this pain, and all these feelings and nobody's really paying attention.

JONATHAN: You think I just want attention?

BUFFY: No. I think you're up in the clock tower with a high-powered rifle because you wanna blend in. Believe it or not, Jonathan, I understand about the pain.

JONATHAN: Oh right. Cuz the burden of being beautiful and athletic, that's a crippler.

BUFFY: You know what? I was wrong. You are an idiot. My life happens to, on occasion, suck beyond the telling of it. Sometimes more than I can handle. And it's not just mine. Every single person down there is ignoring your pain because they're too busy with their own. The beautiful ones. The popular ones. The guys that pick on you. Everyone. If you could hear what they were feeling. The loneliness. The confusion. It looks quiet down there. It's not. It's deafening.Buffy

Läs även andra bloggares åsikter om

söndag 24 april 2011

I morgon demonstrerar jag mot mitt eget parti

I morgon deltar jag i Påskuppropets demonstrationer mot utförsäkringspolitiken.

Jag anser att det fanns ett behov att ändra sjukförsäkringspolitiken, och att intentionerna med utförsäkringspolitiken var goda. Jag trodde länge att regeringen skulle komma att styra upp sådana som uppenbarligen blivit utförsäkrade felaktigt. Nu har det gått en lång tid sedan media tog upp fall som Annika Holmquist, och regeringen har inte tagit tag i saken. Det var inte för att allvarligt sjuka människor ska stå utan mat på bordet som jag gick med i Centerpartiet, och det var inte därför jag från början var positiv till utförsäkringarna.

Rent principiellt kan man konstatera att många människor uppenbarligen har blivit sjukförsäkrade lättvindigt, och att det var nödvändigt att utreda vilka som verkligen behövde vara sjukskrivna. Även den socialdemokratiska regeringen ansåg 2003 att det var märkligt att ett av världens friskaste folk var ett av världens mest sjukskrivna, enligt Dagens Nyheter. Arbetsförmedlingen har använt sjukförsäkringen för att frisera statistiken över arbetslösa, och för att kunna hävda att det inte är deras fel att inte fler får jobb. Detta är något jag personligen har erfarenhet av, då Arbetsförmedlingen försökte få mig sjukförsäkrad, men jag vägrade acceptera sjukförsäkringen:

2003 hade jag praktik på en arbetsplats, och hade väldigt lite arbetsuppgifter. Det stod klart att jag inte skulle kunna få ett jobb där. Chefen och mina handläggare hade haft ett samtal där jag inte var närvarande. Sedan hade jag ett uppföljningssamtal med mina handläggare. De frågade om jag pratat med chefen om varför jag inte fått jobb. Jag sade att det var brist på arbetsuppgifter. Då sade den ena handläggaren:

-Tog han upp något om svårigheterna med de andra anställda?
-Nej.
-Du hade kunnat få jobb där, och inte behövt komma dit de gånger det inte var så mycket att göra, men de andra tyckte att det var jobbigt att ha dig där. Du satt tyst vid fikaborden på kafferasterna, och du ville vara på ditt rum ganska mycket.

Eftersom jag har Aspergers, vilket är orsaken till att jag är inåtvänd och inte alltid är bekväm med småprat, ansåg mina handläggare att jag borde sjukförsäkras enbart på grund av detta. Jag tyckte att det är helt att sjukförsäkra någon som är fullt arbetsför, enbart för att han eller hon inte är social, så jag anmälde min praktikplats för diskriminering på grund av funktionshinder. Chefen hävdade i sitt svar att han inte alls hade sagt att min personlighet hade något som helst med anställning att göra. Han hade bara nämnt det för att mina handläggare skulle veta hur jag fungerade ihop med andra. Jag insåg med en gång att han talade sanning, dels utifrån att jag inte hade känt av på arbetsplatsen att de andra skulle ha upplevt mig som jobbig, och dels för att jag i princip inte hade haft några arbetsuppgifter alls sista veckorna på praktiken, inte ens så att det skulle räcka till en halvtidstjänst. Jag gav ett svar till HO där jag förklarade att missförståndet i så fall hade skett mellan chefen och handläggarna. Handläggarna förnekade att de hade sagt det de hade sagt, och hävdade att de bara hade nämnt det här som något jag skulle tänka på i kommande kontakter med arbetsgivare. Varför de hade föreslagit sjukförsäkring förklarade de inte. (Vill du läsa hela anmälan kan den beställas från Riksarkivet. Den har diarienummer HO 299/2003.)

Hade jag inte känt till att man kan HO-anmäla, eller inte orkat göra det, hade jag förmodligen inte orkat ta strid mot att bli sjukförsäkrad, och handläggarna hade säkert kunnat få en läkare att skriva ett intyg, och så hade jag blivit utförsäkrad senare.

Statistiken visar att andra har varit is situationer liknande min. Av de 6 685 personer som den 31/10 2010 utförsäkrats och inte återförsäkrats, hade 1 508 fått ett jobb, enligt Försäkringskassans rapport, med diarienummer 052245-2010. Det är mer än 20%. Visserligen var 706 av dem anställda med någon form av stöd, men det innebär att 802 hade vanliga jobb, vilket är mer än 10%. Detta innebär att arbetsförmedlingen haft större framgång med de utförsäkrade än med arbetslösa i allmänhet. Enligt Expressen får en till tre procent av dem som söker jobb via arbetsförmedlingen ett jobb. Det har visserligen gått något bättre för arbetslösa som fått jobbcoacher, men om man skulle "sjukförsäkra" ett antal slumpvis valda personer, och sedan utförsäkra dem senare, hade de förmodligen fått jobb i ungefär samma utsträckning som de i den här rapporten. (Och vad gäller dem som fått jobb med lönebidrag, är det dels billigare för staten, än att betala hela deras lön, och det är bättre för de utförsäkrades självkänsla.)

Jag skulle tro att av de som blivit utförsäkrade, är det en liten minoritet som direkt har myglat eller fuskat sig till sjukförsäkringen, och sedan är det många som faktiskt bör vara sjukförsäkrade, och också många som har fått sjukförsäkringen mer eller mindre påtvingad av Arbetsförmedlingen. Det tar på ens självförtroende om Arbetsförmedlingen säger till en att man inte duger något till, som är värt att betala för, och dessutom lär man inte få särskilt engagerad hjälp från en handläggare som egentligen vill sjukförsäkra en. Därför vore en lösning att ge de utförsäkrade a-kassa i två år, så att de som är felaktigt utförsäkrade har möjlighet att överklaga, och ha försörjning under tiden, och så att de som tvingats till sjukförsäkring har en grundtrygghet som kompensation.

Det allra bästa är ändå att ha en allmän a-kassa. Dels för att det finns människor som på grund av funktionshinder kan ha svårare att få anställning, men som det inte är omöjligt för. Då måste Arbetsförmedlingen antingen ge upp helt och hållet, eller så måste de personerna sälja allt de äger innan de får socialstöd. Bättre att de får a-kassa, och kan söka arbete samtidigt. Dessutom är det bra för de ungdomar som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Jag anser att Staffan Danielsson har skrivit väldigt klokt om allmän a-kassa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag 14 mars 2011

Men vad handlar programmet om?

Dagen rapporterar att ett tv-program i USA ska heta Good Christian Bitches (goda kristna subbor). En kristen organisation i USA skriver enligt artikeln att kristna tydligen är den grupp som man får säga vad som helst om. Det hade inte ansetts okej att kalla ett program "goda muslimska/judiska/svarta subbor". Jag håller med om det, men varför nämner inte artikeln vad det är för program? Är det en komedi, eller är det en dokumentärserie? Det hade varit intressant i sammanhanget att få veta det.

fredag 4 mars 2011

Varför googlar människor "daniel giertz"?

Jag har sett i statistiken över vilka som besöker den här bloggen att det är 23 personer som hittat min blogg genom att googla [daniel giertz], varav 5 den senaste månaden. Vilka är alla dessa som googlar mitt namn? Jag söker inga jobb just nu. Är det någon annan som heter som jag, som nyss har skickat ut en massa cv-n eller är det vänner till mig som googlar för nöjes skull? Hittade du den här bloggen genom att googla [daniel giertz], så skriv gärna i kommentarsfältet varför.

onsdag 23 februari 2011

Att begära att flyktingar ska ha ID-handlingar

"Sverige beviljar bara asylansökningar från personer som kan bevisa sin identitet. Det har lett till att bland annat somaliska flyktingfamiljer inte kan få hit sina små barn, som saknar pass eller annan ID-handling." skriver Dagen i dag. Hur ska den som är förföljd av myndigheterna få tag på identitetshandlingar från myndigheterna? Må vara att man kan ha skaffat sina handlingar innan man gjorde uppror eller innan myndigheterna fick reda på att man är kristen eller homosexuell, men för många är det som att fången förväntas be fångvaktaren om nyckeln ut ur fängelset.

torsdag 10 februari 2011

Viktig ändring på Facebook

Det “Nya Facebook” har en standardinställning för nyhetsflödet som automatiskt är inställt att visa ENBART inlägg från människor du nyligen interagerat med eller interagerat mest med (vilket borde vara begränsat till de sista veckorna precis innan människor började byta till den nya profilen). Så, med andra ord, för både affärs- och personliga sidor, om inte vänner/fans har kommenterat något av dina inlägg inom dessa veckor och vice versa – är du nu osynlig för dem och de är osynliga för dig!!

HÄR ÄR FIXEN: Rulla ner till botten av nyhetsflödet på startsidan och klicka på “Redigeringsinställningar”, klicka nu på ”Visa inlägg av” och ändra inställningen till ”Alla dina vänner och sidor”.

Och en sak till: När du är inloggad på FB, titta på url-adressen (längst upp till vänster i adressfältet). Om du kan se http: istället för https: - då har du inte en säker inloggning - och kan bli hackad. Gå till Konto / kontoinställningar/ kontosäkerhet och klicka i 'säker anslutning https'.


Läs även andra bloggares åsikter om

fredag 4 februari 2011